UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) tại phường Hội Nghĩa, Uyên Hưng, TP. Tân Uyên.

11 2

Bình Dương cho Nam Tân Uyên thuê hơn 344ha đất làm KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II.

Cụ thể, tỉnh Bình Dương sẽ cho Nam Tân Uyên thuê hơn 344,3ha đất, trong đó, đất nhà máy, kho tàng là 254,3ha; đất các khu kỹ thuật là đất các khu kỹ thuật là gần 7,6ha; đất công trình hành chính, dịch vụ là 3,5ha; đất cây xanh hơn 36ha và đất giao thông là gần 43ha.

Thời gian cho thuê đến ngày 13/9/2068. Hình thức thuê là nhà nước cho thuê đất và Nam Tân Uyên trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Theo tìm hiểu, dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II có quy mô gần 346ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 345 triệu USD. KCN phần mở rộng nằm trên khu đất thuộc Nông trường cao su Hội Nghĩa của thị trấn Uyên Hưng và xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR). Hồi tháng 8/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định thu hồi gần 346ha đất trồng cây cao su nói trên để làm dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II.

Nam Tân Uyên trước đó cũng cho biết, công ty sẽ tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án trên ngay sau khi được tỉnh Bình Dương quyết định cho thuê đất.

Nguồn: vietnamfinance.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *