Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho thấy những tín hiệu tích cực.

Cụ thể, kết thúc 3 tháng đầu năm, VNX ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 585 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động đầu tư vốn vào (HoSE và HNX) chiếm tới gần 98% tổng doanh thu với gần 573 tỷ đồng. Báo cáo của VNX cho hay, HoSE đóng góp gần 449 tỷ đồng, còn HNX mang về 124 tỷ đồng.

VNX
áo cáo kết quả kinh doanh quý I/2024 của VNX

Kỳ này, doanh thu từ hoạt động tài chính của VNX đạt gần 12 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ đạt 630 triệu đồng. Khấu trừ chi phí và nghĩa vụ thuế, VNX báo lãi sau thuế quý I đạt gần 575 tỷ đồng, tương ứng “bỏ túi” hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày.

Được biết, năm nay, VNX đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 2.797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.423 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, VNX đã thực hiện được 21% chỉ tiêu doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Nói thêm về chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 của VNX, trong khi tổng doanh thu được kỳ vọng sẽ tăng 46% thì mục tiêu lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 25% so với thực hiện năm ngoái. Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh thế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức, các chỉ tiêu kinh doanh chính của VNX đồng loạt sụt giảm. Cụ thể, tổng doanh thu sụt giảm 44%, xuống mức 1.920 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế cả năm giảm gần 10%, xuống mức 1.886 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2022, VNX ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.423 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.089 tỷ đồng. Còn trong năm 2021, năm đầu tiên hoạt động, tổng doanh thu ghi nhận ở mức 2.054 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.337 tỷ đồng.

Anh man hinh 2024 05 13 luc 14.53.23
Kết quả kinh doanh của VNX kể từ khi thành lập đến nay

Trở lại với kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VNX, về hoạt động nghiệp vụ, VNX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), công ty con để hoàn thiện, trình UBCKNN xem xét, chấp thuận để ban hành các quy chế nghiệp vụ; đồng thời tiếp tục rà soát các quy chế nghiệp vụ để đáp ứng các thay đổi của quy định pháp lý và điều kiện kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin KRX khi đi vào vận hành. Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ tham gia góp ý cho cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng các nghị đinh, thông tư và văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đối với công tác tổ chức va phát triển thị trường, VNX tiếp tục thực hiện các nội dung cải tiến chỉ số VN30 đã được UBCKNN phê duyệt và triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN100.

Đối với công tác quản lý thành viên, đơn vị này sẽ tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký thành viên trên các thị trường; nghiên cứu, xây dựng các cơ chế quản lý, giám sát và tập trung triển khai công tác quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với thành viên thịt rường, thành viên thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra định kỳ năm 2024. Cùng với đó là thực hiện các công tác về quản lý thành viên, giám sát thị trường, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế, bên cạnh nhiều công tác liên quan đến hoạt động quản trị nội bộ.

Nguồn: vietnamfinance.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *