UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 254,18ha đất trồng lúa và 5,8ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 157 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

1 1
Hải Dương xin chuyển đổi 254,18ha đất trồng lúa và 5,8ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 157 dự án

Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, UBND tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2023 với diện tích đất thu hồi là 570ha để thực hiện 129 dự án.

Trong đó, diện tích đất thu hồi tại huyện Bình Giang là 39.638m2, tại huyện Cẩm Giàng là 216.287m2; huyện Gia Lộc là 812.477m2; thị xã Kinh Môn 253.205m2; huyện Kim Thành 919.000m2; huyện Ninh Giang 115.400m2; huyện Nam Sách 215.226m2; huyện Tứ Kỳ 434.909m2; thành phố Hải Dương 982.815m2; thành phố Chí Linh hơn 1,4 triệu m2.

2 1

Các dự án cần thu hồi diện tích đất lớn để thực hiện tiêu biểu là: khu đô thị phía nam TP Hải Dương (phần còn lại) 896.100m2; cụm công nghiệp Toàn Thắng, huyện Gia Lộc (750.000m2); cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37, đoạn km 81 + 750 đến km 99 + 680, TP Chí Linh (342.300m2); khu dân cư mới phía bắc thị trấn Tứ Kỳ (401.909m2); khu dân cư mới thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (213.600m2); đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18, TP Chí Linh (143.000m2); đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, TP Hải Dương (133.700m2); dự án khai thác sét chịu lửa của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Tân Thành Long (107.900m2),…

3 1

Ngoài ra, UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 254,18ha đất trồng lúa và 5,8ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 157 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng 5,8ha đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án: Bảo tồn khu di tích lịch sử – văn hoá Côn Sơn – Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch (2,3ha); dự án mở rộng chùa Ngũ Đài (1,5ha); mở rộng chùa Huyền Thiên (2ha).

Nguồn: vietnamfinance.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *