Các quận, huyện, thị xã được yêu cầu xử lý dứt điểm toàn bộ vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra…

b4
Ảnh minh họa.

TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

VI PHẠM CHƯA ĐƯỢC NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM

Theo UBND TP. Hà Nội, trong những năm qua, công tác quản lý đất đai nói chung và công tác xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại các quận, huyện, thị xã được Thành ủy, UBND TP quan tâm chỉ đạo; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với 30 quận, huyện, thị xã và 579 phường, xã, thị trấn. Các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp đã được thống kê và chỉ rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo áp dụng biện pháp nhằm khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công do UBND cấp xã đang quản lý. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, việc xử lý, khắc phục vi phạm chỉ đạt khoảng 50% tổng số vụ vi phạm cần xử lý. Tại một số địa phương vẫn còn để vi phạm mới phát sinh mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, có địa phương để xảy ra các vi phạm trong quản lý đất rừng, xây dựng trái phép nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Về công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công do UBND cấp xã quản lý: UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục xong các vi phạm đã được thống kê tại các kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND TP trước 15/11/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP trước 1/12/2024. 

Ngày 28/3/2023, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2022 của Ban Cán sự Đảng và tập thể UBND TP. Hà Nội. Trong đó xác định vẫn còn tình trạng lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng; vi phạm chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhằm khắc phục tình trạng này, UBND TP xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu sở ngành, UBND quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý đối với vấn đề liên quan. Đặc biệt các quận, huyện, thị xã xử lý dứt điểm toàn bộ vi phạm về đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo xử lý. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát các trường hợp vi phạm đối với đất rừng để tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, đề xuất và có biện pháp khắc phục bất cập trong cơ chế chính sách, trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

 KIÊN QUYẾT, KỊP THỜI XỬ LÝ VI PHẠM

Để đạt hiệu quả, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giúp UBND quận, huyện, thị xã xử lý các công trình xây dựng trái phép, công trình xây dựng vi phạm đã được tổng hợp tại các kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo UBND TP những vướng mắc, khó khăn và những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp, hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã xử lý các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích trang trại chăn nuôi, trồng trọt theo đúng tiêu chí hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xử lý, khắc phục các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích trang trại nhưng không đáp ứng đủ chỉ tiêu theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP.

Sở Nội vụ được giao chủ trì xây dựng quy định, quy chế trình UBND TP. Hà Nội phân công rõ trách nhiệm thực hiện, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác quản lý đất đai.

Về công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với đất rừng, Thành phố yêu cầu UBND các huyện, thị xã phải thống kê diện tích đất rừng và xác định đối tượng đang quản lý, sử dụng phục vụ cho công tác thanh tra gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước 31/7/2023.

UBND các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn kiên quyết, kịp thời xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định ngay từ khi các vi phạm xảy ra, lập hồ sơ trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo UBND cấp huyện xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ, công chức tại địa bàn phường, xã, thị trấn để phát sinh vi phạm mới mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật; siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai các trường hợp phân lô, bán nền liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, theo quy định của Luật Đất đai và các chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội…

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *