Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tại tỉnh Khánh Hòa có tổng vốn đầu tư 1.807,474 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 50 năm…

Khánh Hòađồng
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 234/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng.

Dự án triển khai tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư 1.807,474 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ khoảng 271,121 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày 18/3/2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, thống kê, kiểm kê đất đai và rừng, hiện trạng sử dụng đất và rừng, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với những quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Cập nhật vị trí và quy mô diện tích của khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vào kế hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa 5 năm 2021-2025; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng theo quy định.

Tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất, hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khác để bù lại đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Luật Đất đai.

Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật liên quan; đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Đồng thời, chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật.

Theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã  phê duyệt, hệ thống khu công nghiệp của tỉnh sẽ phát triển hợp lý về không gian lãnh thổ, khai thác được các tiềm năng, lợi thế và bảo đảm phát triển bền vững. Phát triển đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng xã hội cùng dịch vụ phục vụ người lao động. Ưu tiên thu hút ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao.

Qua thống kê hiện nay Khánh Hòa có các khu công nghiệp: Suối Dầu tại huyện Cam Lâm, diện tích quy hoạch 137ha; Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, diện tích quy hoạch 208ha; Dốc Đá Trắng, huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa 288ha. Ngoài ra, một số khu công nghiệp đang triển khai và phát triển mới đến năm 2030:  Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, TP.Cam Ranh, 352ha; Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 (giai đoạn 1), thị xã Ninh Hòa, 135ha.

Bên cạnh đó còn dự kiến những khu công nghiệp sẽ mở rộng, phát triển mới là: Khu công nghiệp Ninh Diêm 1, thị xã Ninh Hòa, 250ha; Khu công nghiệp Ninh Diêm 2, thị xã Ninh Hòa, 215ha; Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 (Giai đoạn 2), thị xã Ninh Hòa, 155ha; Khu công nghiệp Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa 370ha; Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, 480ha; Khu công nghiệp Diên Thọ, huyện Diên Khánh 300ha, Khu công nghiệp Ninh An, thị xã Ninh Hòa, 150ha; Khu công nghiệp Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, 200ha; Khu công nghiệp Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, 200ha; Khu công nghiệp Ninh Xuân, thị xã Hòa Ninh, 1.000ha.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *