Dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang có quy mô 470 ha sẽ được đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng với tổng số vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng…

khu công nghiệp
Gần 6.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại Tiền Giang – Ảnh minh họa.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 471/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang.

Theo Quyết định được ký, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang có vốn đầu tư 5.936,5 tỷ đồng, quy mô 470 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư. Dự án có tiến độ thực hiện không quá 60 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bênh cạnh đó, UBND tỉnh Tiền Giang được giao trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, và các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tỉnh phải đảm bảo dự án phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Cùng với đó, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ xác định hiện trạng sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng như việc tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện, đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện phức tạp về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang (nhà đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện cam kết về việc không khiếu kiện và tuân thủ quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án theo Quyết định này. Trong trường hợp vi phạm cam kết, nhà đầu tư chịu mọi rủi ro, chi phí và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định tại Điều 47 và Điều 48 Luật Đầu tư.

Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, không để xảy ra thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tránh xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phức tạp…

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *