Tuần từ 20 đến 24/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng qua tất cả các phiên. Tỷ giá liên ngân hàng bám sát tỷ giá trần. Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 99.165,27 tỷ đồng ra thị trường trên kênh thị trường mở…

Anh man hinh 2024 05 27 luc 09.44.36
Diễn biến tỷ giá VND/USD (theo giá Vietcombank đến ngày 27/5/2024) vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt.

Trong tuần từ 20 – 24/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng qua tất cả các phiên. Chốt ngày 24/5, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.264 VND/USD, tăng 25 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD, tỷ giá bán giao ngay ở mức 25.450 VND/USD ở tất cả các phiên.

Tỷ giá liên ngân hàng tăng bám sát tỷ giá trần của Ngân hàng Nhà nước. Kết thúc phiên 24/5, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.477 VND/USD, đúng bằng tỷ giá trần, tăng 27 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng chỉ biến động nhẹ trong tuần qua. Chốt phiên 24/5, tỷ giá tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào và 50 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.730 VND/USD và 25.770 VND/USD.

Anh man hinh 2024 05 27 luc 09.48.50
Diễn biến tỷ giá ngoại tệ từ đầu năm đến 17/5.

Trong tuần từ 20/5 – 24/5, lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn qua hầu hết các phiên. Chốt ngày 24/5, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 5,15% (+1,20 đpt); 1 tuần 5,28% (+1,06 đpt); 2 tuần 5,35% (+0,95 đpt); 1 tháng 5,45% (+0,80 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng ít biến động trong tuần qua. Phiên 24/5, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 5,3% (+0,03 đpt); 1 tuần 5,33% (không thay đổi); 2 tuần 5,4% (không thay đổi) và 1 tháng 5,43% (không thay đổi).

Trên thị trường mở, tuần  từ 20-24/5, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở 2 kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày với khối lượng là 105.000 tỷ đồng, lãi suất đi ngang ở mức 4,25% ở các phiên đầu tuần, sau đó tăng lên mức 4,5% vào các phiên cuối tuần. Có 97.971,3 tỷ đồng trúng thầu và 7.506,03 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất ở tất cả các phiên. Hết tuần, có tổng cộng 2.700 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất tăng dần qua các phiên từ 3,85% ở phiên đầu tuần lên mức ở 4,2%/năm ở phiên cuối tuần, có 11.400 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 99.165,27 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở, khối lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành giảm xuống mức 52.790 tỷ đồng, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 97.971,3 tỷ đồng.

Ngày 22/5, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 5.191 tỷ đồng/9.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 55%).

Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 2.000 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng gọi thầu, kỳ hạn 10 năm huy động được 2.200 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động được 200 tỷ đồng/2.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm huy động được 791 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu.

Kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm là 1,75% (+0,03 đpt so với phiên đấu thầu trước), 10 năm là 2,66% (+0,05 đpt), 15 năm là 2,83% (+0,05 đpt), 30 năm là 3,06% (+0,03 đpt).

Trong tuần này, ngày 29/5, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 2.500 tỷ đồng, 7 năm chào thầu 500 tỷ đồng, 10 năm 3.000 tỷ đồng/kỳ hạn, 15 năm 2.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm 1.000 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 11.702 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 10.419 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu Chính phủ trong tuần qua tăng ở tất cả các kỳ hạn.

Chốt phiên 24/5, lợi suất trái phiếu Chính phủ giao dịch quanh 1 năm 1,87% (+0,05 đpt); 2 năm 1,88% (+0,05 đpt); 3 năm 1,9% (+0,05 đpt); 5 năm 2,05% (+0,04 đpt); 7 năm 2,35% (+0,08 đpt); 10 năm 2,92% (+0,18 đpt); 15 năm 3,06% (+0,10 đpt); 30 năm 3,19% (+0,07 đpt).

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *