Đây là Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tại tỉnh Quảng Bình, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở…

Anh man hinh 2024 05 30 luc 08.56.52
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình làm việc với Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới

Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tại tỉnh Quảng Bình do Ngân hàng Thế giới tài trợ có tổng mức đầu tư 7,67 triệu USD, trong đó vốn vay nước ngoài 6,1 triệu USD, vốn đối ứng 1,57 triệu USD.

Dự án có thời gian thực hiện từ tháng 5/2020 – 12/2024 và được chia thành 2 hợp phần: Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở y tế và mua sắm trang thiết bị, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Tính đến ngày 27/5/2024, trong giai đoạn 1, Dự án đã hoàn thành 7 gói thầu thi công xây lắp trạm y tế xã bàn giao, đưa vào sử dụng 16/16 trạm y tế xã nằm ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới và xây dựng mới Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch. Giai đoạn 2 của dự án, hiện đang triển khai 8 gói thầu cải tạo sửa chữa 23 trạm y tế. Đến nay, các gói thầu mua sắm trang thiết bị sẽ hoàn thành trước ngày 15/7/2024, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Về việc giám sát thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh này, đoàn công tác của Ban Quản lý dự án Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình .

Anh man hinh 2024 05 30 luc 08.57.39
Các đại biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án, tiến độ giải ngân dự án, nhất là vấn đề bổ sung nguồn nhân lực, công tác giải phóng mặt bằng để đưa Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch vào hoạt động. Thời gian kết thúc dự án không còn nhiều, nhưng tiến độ giải ngân mới chỉ đạt gần 57%.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung hỗ trợ Sở Y tế Quảng Bình trong thực hiện dự án từ các bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế, đến đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực để các trạm y tế, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch sớm đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tại tỉnh Quảng Bình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở.

Dự án hoàn thành sẽ hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám, chữa bệnh ban đầu góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, cải thiện chất lượng sống của người dân.

Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ được triển khai từ năm 2020 đến hết năm 2024, góp phần nguồn lực rất có ý nghĩa vào mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế tuyến cơ sở của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tại cuộc họp của Bộ Y tế đánh giá tiến độ dự án trên diễn ra vào tháng 11/2023, ông Christophe Lemiere, Trưởng Ban phát triển con người của Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận xét, đây là dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân khá tốt trong nhóm các dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ông  Christophe Lemiere mong muốn các hoạt động năm 2024 cần lên kế hoạch sớm để đảm bảo kết quả mục tiêu cuối cùng của dự án, tranh thủ tối đa nguồn vốn vay ưu đãi đã được bố trí cho Việt Nam.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *