Lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đã vượt qua số doanh nghiệp giải thể, rút lui khỏi thị trường…

Anh man hinh 2024 05 29 luc 09.58.45
Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp đã trở lại.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm đã có 98.825 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023 và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023 (83.109 doanh nghiệp).

Đáng chú ý, con số này đã cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm (97.299 doanh nghiệp). Chưa thể khẳng định khu vực doanh nghiệp đã quay trở lại quy luật trước đây song rõ ràng tình hình đăng ký doanh nghiệp đang có bước chuyển tích cực khi nhìn vào dữ liệu thống kê từ đầu năm.

Nếu tháng 1/2024, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (53.888 doanh nghiệp) cao hơn 2 lần so với số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường (27.335 doanh nghiệp) thì đến tháng 2, tháng 3 và tháng 4/2024, khoảng chênh lệch này đã được rút ngắn xuống tương ứng là 21.880 doanh nghiệp, 14.090 doanh nghiệp và 5.105 doanh nghiệp.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong số doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường có 64.758 doanh nghiệp thành lâp mới, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 5 tháng năm 2024 đạt 601.220 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2024 là 1.268.105 tỷ đồng (giảm 9,0% so với cùng kỳ năm 2023). Có 18.567 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 5 tháng năm 2024 (giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2023). Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 666.885 tỷ đồng (giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Mặc dù vậy, thông tin tích cực là vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng năm 2024 đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 10/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó đứng đầu là vận tải kho bãi (tăng 20,8%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 11,2%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 9,4%)…

Trong các ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023, hai ngành có tốc độ giảm lớn nhất là dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 15,1%) và y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 16,2%)…

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 – 10 tỷ đồng) với 59.729 doanh nghiệp (chiếm 92,2%, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu thuộc nhóm ngành dịch vụ với 48.685 doanh nghiệp, chiếm 75,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,6% so với năm ngoái.

Có 5/6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023, trừ khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng năm 2024 là 426.381 lao động, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *