Hoạt động kiểm tra, giám sát, pháp chế và phòng chống rửa tiền tại Agribank luôn được coi là một trong những hoạt động trọng tâm để tăng cường hiệu quả công tác quản trị điều hành.

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các điểm cầu trong toàn hệ thống Agribank.

Agribank
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thành Trung/BNEWS/TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cho biết, trong nhiều năm qua hoạt động kiểm tra, giám sát, pháp chế và phòng chống rửa tiền tại Agribank luôn được Hội đồng thành viên, Ban điều hành quan tâm và chỉ đạo sâu sát, coi đó là một trong những hoạt động trọng tâm để tăng cường hiệu quả công tác quản trị điều hành.

Công tác kiểm tra, giám sát, pháp chế thuộc khối giám sát tuân thủ đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh hằng năm, duy trì hoạt động Agribank tuân thủ quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc cũng nêu rõ một số vấn đề cần lưu ý: cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý của người đứng đầu đơn vị trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động Ngân hàng; nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát, nghiêm túc thực hiện chỉnh sửa các tồn tại, vi phạm, triển khai xử lý triệt để sai phạm; quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo của người đứng đầu khi giải trình, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong quá trình thanh tra.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, phòng chống rửa tiền, pháp chế phải tiếp tục được củng cố, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt liên quan đến hoạt động ngân hàng, phát huy tính gắn kết, sự phối hợp xuyên suốt từ Trụ sở chính đến các đơn vị trong toàn hệ thống.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Kiểm tra Giám sát nội bộ; Ban Pháp chế; Trung Tâm Phòng chống rửa tiền; Trưởng Kiểm toán nội bộ trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nội bộ năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024; công tác pháp chế năm 2023; công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Agribank năm 2023 và công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ năm 2023.

Các trung tâm, ban chuyên môn và chi nhánh cũng đã báo cáo tham luận về công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại đơn vị, trình bày kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn đánh giá cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, pháp chế và phòng chống rửa tiền thời gian qua đã góp phần đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Agribank luôn an toàn, ổn định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát đóng vai trò quan trọng, cần đặc biệt quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu tại các đơn vị; đồng thời đội ngũ cán bộ thực hiện nghiệp vụ cần chú trọng nâng cao chuyên môn, năng lực, rèn luyện bản lĩnh, tư duy linh hoạt, sắc bén, quyết đoán; nhận diện, đo lường và nhanh chóng kiểm soát các rủi ro trọng yếu đặc biệt trong hoạt động tín dung để chủ động phòng ngừa, xử lý đảm bảo an toàn cho hệ thống góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và thúc đẩy phát triển bền vững tại Agribank.

Nguồn: bnews.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *