UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 44/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/10/2023 và thay thế Quyết định 15/2021 của UBND tỉnh…

huong dan tach thua dat nong nghiep 1
Ảnh minh họa.

Trong quy định về điều kiện thửa đất được phép tách thửa, hợp thửa, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Việc tách thửa thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/10.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh cũng lưu ý đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa; thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hình thành một hay nhiều thửa đất mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng, hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

UBND tỉnh cũng quy định cụ thể về diện tích đất tối thiểu sau tách thửa đối với các loại đất. Theo đó, đất ở tại khu vực thuộc phường, thị trấn và huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất từ 60m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Tại địa bàn các xã còn lại có diện tích và kích thước thửa đất từ 80m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích và kích thước thửa đất từ 100m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Về đất nông nghiệp: đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500m2, tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2…

Theo UBND tỉnh, sau gần 2 năm thực hiện Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế. Do đó, Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND được kỳ vọng sẽ giải tỏa những điểm nghẽn còn tồn tại, giúp khơi thông thị trường bất động sản.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *