HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi của tỉnh là hơn 502ha để thực hiện 136 dự án…

thực hiện
Ảnh minh họa.

Trong số 136 dự án nói trên, có 111 dự án chuyển tiếp và 25 dự án đăng ký mới. Cụ thể, thị xã Phú Mỹ có nhiều dự án nhất với 39 dự án, ước khoảng hơn 135ha; TP.Vũng Tàu 29 dự án, gần 128ha; TP.Bà Rịa 27 dự án, hơn 56ha; huyện Xuyên Mộc 12 dự án, với hơn 142ha; huyện Đất Đỏ 10 dự án, với gần 17ha; huyện Côn Đảo 9 dự án, với gần 7,1ha; huyện Châu Đức 8 dự án, với gần 6,3ha và huyện Long Điền 2 dự án, với gần 10,5ha.

Hiện nay, HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố công bố Danh mục các dự án đăng ký thực hiện thu hồi đất trong năm 2024, để không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân có đất trong vùng quy hoạch.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai thủ tục để cập nhật các dự án của các đơn vị vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở để thực hiện những bước tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án và cơ quan liên quan thúc đẩy khẩn trương thực hiện thủ tục để triển khai thực hiện thu hồi đất theo đúng thời gian quy định của pháp luật….

Trước đó, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, tổng số dự án đã đăng ký thông qua HĐND tỉnh thu hồi đất để thực hiện dự án giai đoạn 2020-2022 là 1.007 dự án với 23.145,17ha. Kết quả thực hiện nghị quyết về thu hồi đất đạt tỷ lệ trung bình toàn tỉnh đã và đang thực hiện khoảng 35% về diện tích; 43% về số lượng dự án đăng ký.

Tổng số dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trong giai đoạn 2020-2022 là 105 dự án với tổng số diện tích 236,25 ha. Kết quả thực hiện các Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất đạt tỷ lệ trung bình toàn tỉnh đã và đang thực hiện là 70% về diện tích và 70% về số lượng dự án đăng ký.

Theo HĐND tỉnh thống kê giai đoạn 2020-2022, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành 7 nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, 7 nghị quyết về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát, đoàn giám sát HĐND tỉnh nhận thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các dự án đã được phê duyệt như: Cấp huyện chưa phân công lãnh đạo làm đầu mối để xử lý, giải quyết việc lập danh mục dự án và đánh giá kết quả thực hiện; Công tác tuyên truyền để chủ đầu tư, gia đình, cá nhân nắm và hiểu được quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký nhu cầu xin thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm tiếp theo chưa thật sự sâu rộng, chưa tạo được sự đồng thuận cao của người dân trên địa bàn…
Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *