Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đề xuất giải pháp chuẩn bị quỹ đất sạch, ít nhất mỗi địa bàn từ 20 – 30ha/năm, nhằm đảm bảo diện tích đất sẵn sàng cho thu hút dự án mới, báo cáo gửi Sở Công Thương trước ngày 12/8/2023…

bình định
Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua, các cơ quan của tỉnh đã tổ chức hỗ trợ xúc tiến, thu hút đầu tư dự án mới vào tỉnh, bao gồm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, qua triển khai vẫn còn một số vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, như vướng về giải phóng mặt bằng, chưa đồng bộ cơ sở hạ tầng điện, nước và xử lý chất thải; một số khu, cụm công nghiệp hiện giá cho thuê đất gắn kết cấu hạ tầng và giá dịch vụ hạ tầng cao; ngoài ra, đa số quỹ đất đều chưa có sẵn…

Do đó, thời gian tới, để đảm bảo diện tích đất sẵn sàng thu hút dự án mới, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý khu kinh tế chủ trì, làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, thực hiện rà soát, kiểm tra suất đầu tư, khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng, mức giá cho thuê hạ tầng, tiến độ đầu tư theo quy định; xây dựng mức giá phù hợp nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2023.

Sở Công Thương chủ trì, làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rà soát kiểm tra suất đầu tư, khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng, mức định giá cho thuê hạ tầng, tiến độ đầu tư theo quy định tại các cụm công nghiệp; xây dựng mức giá phù hợp để thúc đẩy thu hút đầu tư; đồng thời tổng hợp diện tích đất sẵn sàng thu hút dự án mới theo báo cáo của địa phương; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2023.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp chưa có quỹ đất sạch, đề xuất giải pháp chuẩn bị quỹ đất sạch, ít nhất mỗi địa bàn từ 20 – 30ha/năm, nhằm đảm bảo diện tích đất sẵn sàng thu hút dự án mới; báo cáo gửi Sở Công Thương trước ngày 12/8/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, theo dữ liệu từ Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh tổng kết năm 2022, tính đến 31/12/2022, Bình Định thu hút mới 81 dự án (80 dự án trong nước, 1 dự án nước ngoài), tổng vốn đầu tư ước khoảng 19.644,61 tỷ đồng; và thực hiện tăng vốn đầu tư 17 dự án với tổng vốn tăng thêm 19.475,50 tỷ đồng. Đạt 135% so kế hoạch đề ra đầu năm là thu hút 60 dự án.

Trong đó, đối với thu hút đầu tư trong nước có 33 dự án được đầu tư trong các cụm công nghiệp, tổng vốn 2.110,61 tỷ đồng; 21 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư 3.310,46 tỷ đồng; 26 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổng vốn đầu tư 14.123,53 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực thì có: 56 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 11 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 9 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, xây dựng, hạ tầng; 2 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 1 dự án lĩnh vực công nghệ thông tin và 1 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục.

Phân theo địa bàn: huyện Tây Sơn có 15 dự án (14 dự án trong cụm công nghiệp); TP.Quy Nhơn có 14 dự án (1 dự án trong cụm công nghiệp); thị xã An Nhơn có 9 dự án (6 dự án trong cụm công nghiệp); thị xã Hoài Nhơn có 6 dự án (3 dự án trong cụm công nghiệp); huyện An Lão có 4 dự án (4 dự án trong cụm công nghiệp); huyện Tuy Phước 3 dự án (1 dự án trong cụm công nghiệp); huyện Phù Cát có 3 dự án; huyện Vĩnh Thạnh có 2 dự án (2 dự án trong cụm công nghiệp); huyện Hoài Ân và huyện Vân Canh, mỗi địa bàn có 1 dự án (đều trong cụm công nghiệp); huyện Phù Mỹ 1 có dự án; còn trong khu kinh tế, khu công nghiệp có 21 dự án…

Bên cạnh đó, tỉnh đã thu hút được 1 dự án đầu tư nước ngoài mới với vốn đầu tư 4 triệu USD.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *