Thành phố Đà Nẵng cùng lúc triển khai 45 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; tổng kinh phí hỗ trợ trên 200 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, sau đại dịch Covid-19, hiện Thành phố cùng lúc đang triển khai 45 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; trong đó có 28 chính sách của Trung ương ban hành và 17 chính sách của thành phố.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố được giao cho các sở, ngành chuyên môn chủ trì triển khai thực hiện.

Đến nay, Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ cho hơn 1.684 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ với hơn 123 tỷ đồng theo các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do Thành phố ban hành.

Song song với đó, TP. Đà Nẵng hỗ trợ 63,5 tỷ đồng theo Chính sách hỗ trợ giá thuê đất cho các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Đà Nẵng hỗ trợ 23 tỷ đồng cho 1.028 lượt tàu cá của 909 chủ tàu theo Chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố đang triển khai có hiệu quả trên thực tế.

Có thể kể đến như Chính sách hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch thành phố Đà Nẵng; Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

DSC 2110
Thành phố Đà Nẵng cùng lúc triển khai 45 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Tuy nhiên, còn một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố ban hành còn tồn tại những hạn chế nhất định, chưa có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Vì vậy, các Sở, ngành TP. Đà Nẵng đang rà soát các chính sách hiện có, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, tích cực thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai chuỗi các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Với giải pháp ngắn hạn, thành phố sẽ khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh.

Về trung và dài hạn, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tập trung giải quyết các bất cập do quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên, môi trường…

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *