Việc triển khai đầu tư 3 khu công nghiệp mới gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt không có quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà đầu tư đối với loại hình dự án này.

Chiều 25/10, trong buổi họp báo quý III/2023, ông Lê Minh Tường, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng thừa nhận việc triển khai đầu tư 3 khu công nghiệp mới là KCN Hoà Cầm – giai đoạn 2, KCN Hoà Ninh và KCN Hoà Nhơn chậm so với mục tiêu đề ra.

Về KCN Hoà Cầm – giai đoạn 2, Đà Nẵng đã thống nhất về quy trình lựa chọn nhà đầu tư với hình thức đấu thầu rộng rãi và giao Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Hiên Ban quản lý đang thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu để hỗ trợ thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư.

Theo cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng, dự án này có quy mô lớn, tính chất đặc thù, phức tạp, tổng vốn đầu tư hơn 2.246 tỷ đồng.

Việc lựa chọn nhà đầu tư phức tạp, các bộ, ngành không có quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà đầu tư đối với loại hình dự án này, nên việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở thành phố tự xây dựng quy trình và vận dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện. Đây là dự án đầu tư tiên của cả nước được triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo phương án này.

Trong thời gian vừa qua, khi thực hiện các thủ tục mời, đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án, xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư, các đơn vị liên quan liên tục gặp nhiều vướng mắc và phải mất nhiều thời gian để tham vấn ý kiến của các bộ, ngành hướng dẫn thực hiện; mất thời gian để giải quyết triệt để những bất cập về cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo dự án được triển khai theo đúng quy định.

KCN Hoa Cm
Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần như đã lấp đầy, nhưng 3 khu công nghiệp mới lại chậm triển khai đầu tư.

Về tình hình đầu tư KCN Hòa Nhơn, hiện dự án này bị điều chỉnh giảm từ 360 ha xuống còn 237 ha, do chia tách để hình thành Cụm công nghiệp Hòa Nhơn.

Ngoài ra, địa điểm thực hiện dự án, có 2 đồ án bị trùng lắp về mặt khối lượng, đó là Đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh và Đồ án quy hoạch phân khu KCN Hoà Nhơn.

Sau khi có quy hoạch điều chỉnh được duyệt, TP. Đà Nẵng sẽ giao Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tìm hiểu kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng để hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư…

Đối với KCN Hoà Ninh, năm 2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 470/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành.

Trong đó, giao TP. Đà Nẵng “chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện trình tự, thủ tục và trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị định hướng dẫn có liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện Hồ sơ và dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh, TP. Đà Nẵng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Đến ngày 23/6/2023, Ban Quản lý đã có Công văn số 1370/BQL-QL, XT&HTĐT liên quan chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Ninh. Trong đó, đề nghị UBND thành phố có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ rút Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức triển khai lựa chọn Nhà đầu tư dự án theo Luật Đầu tư 2020.

Ngoài ra, Ban Quản lý cũng đề nghị thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Dự án KCN Hòa Ninh gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở này cũng đã báo cáo Thành phố liên quan chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Dự án KCN Hoà Ninh, theo đó Dự án có 43,88 ha diện tích rừng trồng được quy hoạch là rừng sản xuất.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *