Với việc thành lập mới thêm 07 khu công nghiệp có tổng diện tích 1.741 ha, tỉnh Hậu Giang sẽ nâng tổng diện tích khu công nghiệp đến năm 2030 lên khoảng 2.233 ha…

15
Khu công nghiệp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang, tỷ lệ lấp đầy 100%.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Công văn số 1006 (ngày 5/7/2023) gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất giữ nguyên phân bổ diện tích đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có 02 khu công nghiệp với  tổng diện tích khoảng 492 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 93,32%, gồm: khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 1 (huyện Châu Thành) có diện tích khoảng 291 ha, lấp đầy 100% và khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1 (huyện Châu Thành A) có diện tích khoảng 201 ha, lấp đầy 86%, diện tích còn lại khoảng 23 ha. Lũy kế đến nay đã thu hút 75 doanh nghiệp thực hiện 77 dự án đầu tư,  có 54 dự án đầu tư đang hoạt động và 23 dự án đang xây dựng.

Định hướng giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Hậu Giang thành lập mới thêm 07 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.741 ha, nâng tổng diện tích khu công nghiệp đến năm 2030 khoảng 2.233 ha (tại huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp) đúng theo chỉ tiêu phân bổ diện tích đất khu công nghiệp của tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 326 (ngày 9/3/2022) của Thủ tướng Chính phủ và đã được cập nhật trong dự thảo quy hoạch tỉnh Hậu Giang.

Về tiến độ thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp mới, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, khu công nghiệp Đông Phú 2 và khu công nghiệp Sông Hậu 2 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại Công văn số 329 (ngày 28/4/2023).

Vào ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản gửi bộ ngành Trung ương góp ý theo Điều 7 Nghị định số 35/2022-NĐ-CP, đến nay đã được Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải góp ý kiến nội dung Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Sông Hậu 2 và khu công nghiệp Đông Phú 2. Dự kiến trong tháng 7/2023 sẽ phê duyệt các đồ án quy hoạch, đến tháng 5/2024 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp.

Đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đông Phú, tỉnh đang lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Đông Phú 120 ha, đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh Hậu Giang và được Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thống nhất thông qua trong phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Tân Hòa, đã tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, dự kiến sẽ phê duyệt quy hoạch ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (dự kiến phê duyệt trong tháng 8/2023).

Hiện nay có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn có đầy đủ khả năng tài chính, năng lực kinh nghiệm quan tâm đăng ký làm chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, Tập đoàn Sao Mai, Công ty cổ phần Shinec, Liên danh SPG – Hiệp Phước – 620IDIC – VietNaminest, Công ty cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings, Công ty cổ phần Địa ốc Stavian…

Đây là những doanh nghiệp đầu tư hạ tầng có năng lực tài chính và đã có kinh nghiệm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên cả nước. Vì vậy, khả năng triển khai dự án và thu hút đầu tư trong thời gian tới sẽ thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các khu công nghiệp mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Hậu Giang.

Vì vậy, UBND tỉnh Hậu Giang kính đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giữ nguyên diện tích đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được phân bổ theo Quyết định số 326/QĐ-TTg (ngày 9/3/2022) của Thủ tướng Chính phủ là 2.233 ha đến năm 2030; tạo điều kiện để tỉnh phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *