Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết  số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 đứng mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước tới nay…

screenshot 2023 08 29 150707

Thống kê cho thấy, đã có hơn 14 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 8/2023, tăng hơn 17,9% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 14,05% so với tháng trước.

Tuy vậy, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng lại ghi nhận mức giảm 3,1% so với cùng kỳ và giảm 10,9% so với tháng trước.

Với mức tăng/giảm này, tính chung 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 149,4 nghìn doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (121.828 doanh nghiệp).

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 là 103.658 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (89.899 doanh nghiệp).

Trong đó, có 9/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có: Giáo dục và đào tạo (tăng 35,0%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 18,9%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 16,3%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 10,9%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 6,4%); Thông tin và truyền thông (tăng 3,0%); Xây dựng (tăng 2,1%)…

Tuy vậy, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 969.618 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

screenshot 2023 08 29 150736

Cùng với số doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2023 là 45,74 nghìn doanh nghiệp, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,4 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (31.929 doanh nghiệp).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 8/17 lĩnh vực, trong đó các lĩnh vực ghi nhận tỷ lệ tăng cao nhất gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (224  doanh nghiệp, tăng 15,5%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (422  doanh nghiệp, tăng 9%); Thông tin và truyền thông (923 doanh nghiệp, tăng 4,9%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (655 doanh nghiệp, tăng 3,1%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (3.303 doanh nghiệp; tăng 2,4%); Kinh doanh bất động sản (1.721 doanh nghiệp, tăng 2,2%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (764 doanh nghiệp, tăng 2,1%); Khai khoáng (344 doanh nghiệp, tăng 1,5%).

Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 8 tháng đầu năm 2023 có 124.684 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 57,6%).

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 71.833 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 34.478 doanh nghiệp (chiếm 48,0%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 63.736 doanh nghiệp (chiếm 88,7%, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022).

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 41.064 doanh nghiệp, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 36.024 doanh nghiệp (chiếm 87,7%, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Số doanh nghiệp giải thể là 11.787 doanh nghiệp, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 4/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 8.113 doanh nghiệp (chiếm 68,8%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng với 10.117 doanh nghiệp (chiếm 85,8%, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *