Đến năm 2030, World Economics dự báo, GDP theo PPP của Việt Nam sẽ tăng lên 2.848 tỷ USD, tăng 85,5% so với 2022.

gdp

Mới đây, World Economics đã công bố bảng xếp hạng quy mô kinh tế của 155 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên sức mua tương đương. Theo đó, World Economics đánh giá dựa trên bộ dữ liệu quốc gia chính thức do Ngân hàng Thế giới (World Bank) và IMF công bố.

GDP theo sức mua tương đương (GDP PPP) là một phương pháp tính toán GDP cho phép so sánh sức mua thực tế của tiền tệ giữa các quốc gia khác nhau, cho phép xác định mức độ phát triển kinh tế thực sự của các quốc gia.

Trong năm 2022, theo World Economics, 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới gồm: Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ, với GDP (PPP) lần lượt là 31.559 tỷ USD, 23.149 tỷ USD và 15.875 tỷ USD.

Với Việt Nam, GDP PPP năm 2022 là 1.535 tỷ USD, xếp thứ 23 trên thế giới. Với con số này, GDP theo PPP của Việt Nam năm 2022 lớn hơn một số nền kinh tế như Australia, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ireland….

Xét riêng trong khu vực ASEAN, năm 2022, GDP theo PPP của Việt Nam sẽ đứng thứ 3 trong khu vực, xếp sau hai nền kinh tế là Indonesia (4.811 tỷ USD) và Thái Lan (1.835 tỷ USD).

Đến năm 2030, World Economics dự báo, GDP theo PPP của Việt Nam sẽ tăng lên 2.848 tỷ USD, tăng 85,5% so với 2022. Lúc này, thứ hạng của Việt Nam sẽ tăng từ vị trí thứ 23 (2022) lên vị trí thứ 15 (2030), vượt qua hàng loạt nền kinh tế như Tây Ban Nha, Saudi Arabia, Canada, Ai Cập…

Xét riêng trong khu vực Đông Nam Á, GDP (PPP) của Việt Nam sẽ vượt Thái Lan để xếp thứ 2 trong khu vực vào năm 2030.

Tuy nhiên, dữ liệu GDP (PPP) của World Economics được xây dựng và hiệu chỉnh khác với dữ liệu GDP truyền thống ở một số điểm sau:

Thứ nhất, World Economics đã phát triển một phương pháp nâng cao dữ liệu kinh tế cho các năm cơ sở mà GDP đã lỗi thời. Ví dụ, sự gia tăng lớn về quy mô của nền kinh tế kỹ thuật số – không thể được phản ánh trong dữ liệu dựa trên mô hình hoạt động của ngành đã hơn 10 năm tuổi.

Thứ hai, dữ liệu World Economics dựa trên dữ liệu khảo sát gần đây của World Bank cho phép tính toán Sức mua tương đương. World Economics cho biết, mặc dù có thể không hoàn hảo, nhưng dữ liệu sẽ phản ánh mức độ hoạt động kinh tế thực tế hơn so với một dữ liệu được tính dựa trên tỷ giá thị trường biến động.

Bởi theo World Economics, nhiều so sánh GDP giữa các quốc gia được thực hiện bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái thị trường, tỷ giá hối đoái này không nắm bắt được sức mua thực sự của các loại tiền tệ riêng lẻ.

Ngoài ra, bộ dữ liệu do World Economics xây dựng cũng đã ước tính cho cả các hoạt động kinh tế phi chính thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *