Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận cho Công ty TNHH bao bì Thiên Anh thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bao bì có tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng.

Khu cong nghiep Tra Da
Dự án Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty TNHH bao bì Thiên Anh sẽ đặt tại Khu công nghiệp Trà Đa.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai vừa cấp Quyết định số 16/QĐ-BQLKKT chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận cho Công ty TNHH bao bì Thiên Anh để triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bao bì có công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm.

Theo đó, Dự án Nhà máy sản xuất bao bì được triển khai tại lô B7, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng (TP. Pleiku). Dự án có diện tích 32.797 m2 với tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng.

Mới đây, Nhà máy sản xuất bao bì này đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường số 448/GPMT-UBND với yêu cầu phải đảm bảo giới hạn lượng khí thải xả ra môi trường, giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung, quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định.

Hiện, Khu công nghiệp Trà Đa đang triển khai đầu tư 62 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.541 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư đã thực hiện 2.620 tỷ đồng, đạt 74% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *