Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng dự án, phấn đấu đạt trên 95% kế hoạch được giao năm 2024.

giải ngân
Vốn đầu tư công giải ngân trong tháng Một đạt xấp xỉ là 17.000 tỷ đồng, bằng 2,5% kế hoạch. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 1/2, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết cả nước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong tháng Một đạt xấp xỉ 17.000 tỷ đồng, bằng 2,5% kế hoạch (tương ứng gần 2,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). So với cùng kỳ năm 2022, vốn giải ngân đạt 1,7% kế hoạch và đạt 1,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương là 657.349 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương 225.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 432.349 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo là 13.076 tỷ đồng.

Với tiến độ trên, Bộ Tài chính đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tính đến trước ngày 31/12/2023 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng dự án, kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao (theo đúng chỉ đạo của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024).

Thêm vào đó, các đơn vị chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm thủ tục chuyển nguồn số vốn được phép kéo dài của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đại diện Bộ Tài chính, các cấp ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai công văn số 405/BTC-ĐT ngày 11/1/2024 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính báo cáo phương án xử lý cụ thể đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 tính đến trước ngày 31/12/2023 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *