Hải Phòng vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trị giá hơn 378 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2040 huy động hơn 361.000 tỷ đồng, trong đó kênh vốn xã hội hoá 161.553 tỷ đồng…

Hải Phòng
Hải Phòng dự định phát hành hơn 378 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương để tạo vốn đấu tư cho một số dự án phát triển đô thị và kinh tế xã hội (Ảnh: Hồng Phong).

Tại kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng khoá XVI mới đây, đã thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn đầu tư cho một số dự án phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng sẽ thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với khối lượng trái phiếu được phát hành 378,2 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất lô trái phiếu do UBND TP. Hải Phòng quyết định dựa trên khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường trái phiếu tại thời điểm phát hành.

Số tiền thu được từ hoạt động phát hành trái phiếu được sử dụng cho các dự án phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Hải Phòng.

Trước đó, năm 2021, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng khoá XVI, cũng ra nghị quyết giao cho UBND thành phố thực hiện phát hành lô trái phiếu chính quyền địa phương với khối lượng phát hành hơn 2.710 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng, thời điểm phát hành năm 2022, kỳ hạn 5 năm.

Trước đề xuất phát hành lô trái phiếu chính quyền địa phương hơn 2.710 tỷ đồng của UBND TP. Hải Phòng, Bộ Tài chính đã có văn bản cho biết việc phát hành lô trái phiếu cần tuân thủ quy định Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách Nhà nước và thực hiện điều hành ngân sách địa phương đảm bảo không vượt quá mức bội chi và tổng vay trong năm 2022.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu UBND TP. Hải Phòng sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo đúng mục tiêu Đề án phát hành trái phiếu đã được HĐND thành phố thông qua, bố trí thanh toán lãi, gốc trái phiếu từ nguồn ngân sách địa phương.

Năm 2024, Hải Phòng dự toán thu ngân sách hơn 106.761,5 tỷ đồng, trong đó, dự toán thu ngân sách địa phương cân đối hơn 39.770,9 tỷ đồng, dự toán chi ngân sách địa phương cân đối là hơn 37.565,6 tỷ đồng, chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách địa phương 1.024,8 tỷ đồng.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *