Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 của Hải Phòng, nơi cao nhất là một số khu vực thuộc quận Hải An tới 1,3 lần, các khu vực khác có hệ số điều chỉnh bằng 1-1,2 lần giá cũ…

Anh man hinh 2024 02 07 luc 21.00.06
Phối cảnh khu đô thị mới Bắc sông Cấm ở Hải Phòng

Ngày 5/2, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết năm 2024 thành phố này sẽ điều chỉnh hệ số giá đất, trong đó, khu vực cao nhất là một số nơi trên địa bàn quận Hải An có hệ số điều chỉnh 1,3 lần, các khu vực khác có hệ số điều chỉnh từ 1-1,2 lần so với giá hiện hành.

Cụ thể, theo đề xuất từ Sở Tài chính TP. Hải Phòng, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hải An có hệ số từ 1,2 – 1,3 giá đất được UBND TP. Hải Phòng quy định tại bảng giá đất hiện hành.

Ở các quận, huyện còn lại, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có hệ số điều chỉnh bằng 1,1 lần so với bảng giá đất mà UBND TP. Hải Phòng đã ban hành.

Đối với các trường hợp xác định giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc một lần cho cả thời gian thuê sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần so với bảng giá đất hiện hành của từng loại đất.

Đối với các tổ chức được giao đất, thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 lần theo loại đất phù hợp với mục đích sử dụng quy định tại bảng giá đất trong các trường hợp xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo (không phải chu kỳ ổn định đơn giá đầu tiên).

Các tổ chức đang sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng thuê đất quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 77/2014/TT-BTC nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất (người không được ổn định đơn giá thuê đất theo chu kỳ 5 năm), hệ số điều chỉnh cũng là 1,0 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 cũng được áp dụng cho tổ chức được Nhà nước giao đất, thuê đất khi thực hiện chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian hoặc cho một số năm theo quy định khoản 2 Điều 21 Nghị định 46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP) và chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Thông tư 76/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 8 Thông tư 10/2018/TT-BTC).

Trường hợp tại thời điểm xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tại khu vực định giá, khu vực lân cận có biến động so với giá đất được xác định theo hệ số điều chỉnh giá đất, Sở  Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng trường hợp cụ thể để báo cáo UBND TP. Hải Phòng quyết định hệ số điều chỉnh giá đất.

Tương tự, trường hợp thửa đất có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng kinh doanh thương mại dịch vụ, khả năng sinh lợi, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư, Sở Tài chính cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xác định hệ số điều chỉnh để báo cáo UBND thành phố quyết định hệ số điều chỉnh giá đất.

Trước đó, năm 2023, UNND TP. Hải Phòng cũng đã có quyết định số 20/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn năm 2023. Theo quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP, hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường và bảng giá đất do UBND tỉnh, thành ban hành.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *