Sau khi hỗ trợ gần 770.000 tỷ đồng giai đoạn 2020 -2024, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tiền thuê đất trong năm 2024 ước tính tới gần 84.000 tỷ đồng…

đất
Giá trị gói hỗ trợ đã ban hành năm 2024 khoảng 68 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là giảm thuế VAT 2% và giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Bộ Tài chính có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

HỖ TRỢ GẦN 770 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đánh giá, tổng kết và nghiên cứu đề xuất gia hạn, giảm nhiều khoản thuế, phí, nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hỗ trợ nền kinh tế.

Trong năm 2024, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành theo dõi sát tình hình thực tế, dự báo tình hình phát triển kinh tế – xã hội để nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền các giải pháp áp dụng cho năm 2024.

Theo đó, đối với Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4232/BTC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Cơ quan này cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, hoặc lắp ráp trong nước. Các nghị định này dự kiến được xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ đang khẩn trương chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị định trên, trình Chính phủ trong tháng 5/2024. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn dự kiến gần 84.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Thời gian thực hiện trong năm 2024.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất như sau: gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5, tháng 6/2024 đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng và quý 2/2024 đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng theo quý.

Gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2024, gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2024 và gia hạn 2 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2024 đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng và quý 3/2024 đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng theo quý.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện theo phương án nêu trên, tổng số thuế giá trị gia tăng gia hạn từ tháng 5 – 9/2024 và quý 2, quý 3/2024 là khoảng 52.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện theo phương án trên, ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 được gia hạn khoảng 27.600 tỷ đồng, số thu ngân sách nhà nước năm 2024 không giảm.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đánh giá tác động đối với chính sách này, theo Bộ Tài chính, số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 440 tỷ đồng nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2024.

Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.200 tỷ đồng song số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm.

Trước đó, nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế, liên tiếp 4 năm từ năm 2020 – 2023, bộ chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền, cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Trong đó, Bộ Tài chính đã thực hiện gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất… để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Ngay từ đầu năm 2024, nhiều chính sách giảm thuế ngay lập tức có hiệu lực để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đó là chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng khoảng 25 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoảng 42,5 nghìn tỷ đồng; giảm phí, lệ phí khoảng 100 tỷ đồng.

ĐỀ XUẤT GIẢM 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẾN HẾT NĂM 2024

Mới đây, Chính phủ vừa có Tờ trình số 177/TTr-CP trình Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2024, số thuế giá trị gia tăng được giảm theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 khoảng 11,488 nghìn tỷ đồng.

Ngoại trừ tháng 2/2024 có kỳ nghỉ Tết, bình quân tháng 1 và tháng 3/2024 số thuế giá trị gia tăng nhập khẩu giảm khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng/tháng, con số này với VAT nội địa giảm khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng/tháng.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2024, dự kiến số thu giảm khoảng 23,488 nghìn tỷ đồng. Nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm thì dự kiến cả năm 2024 giảm thu khoảng 47,488 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024) và giao Chính phủ tổ chức, thực hiện.

Đánh giá về việc tác động ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho biết, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng (khoảng 4 nghìn tỷ đồng/tháng, trong đó giảm ở khâu nội địa dự kiến là 2,5 nghìn tỷ đồng/tháng và giảm ở khâu nhập khẩu khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng/tháng).

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *