Theo UBND tỉnh Hòa Bình, các dự án chậm tiến độ, khôngđưa đất vào sử dụng đã ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh…

du an cham tien do hoa binh 837
Nhiều dự án tại Hòa Bình bị kiến nghị thu hồi

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Hiện, Hòa Bình có tổng số 53 dự án, sử dụng 7.725,46 ha đất, trong đó huyện Yên Thủy 4 dự án, diện tích 35,26 ha; huyện Cao Phong 4 dự án, diện tích 2.991,57 ha; huyện Tân Lạc 2 dự án, diện tích 1,63 ha; huyện Kim Bôi 12 dự án, diện tích 248,45 ha; thành phố Hòa Bình 7 dự án, diện tích 50,53 ha; huyện Lương Sơn 4 dự án, diện tích 125,98 ha; huyện Đà Bắc 9 dự án, diện tích 2.451,01 ha; huyện Mai Châu 7 dự án, diện tích 1.699,38 ha; huyện Lạc Sơn 4 dự án, diện tích 121,65 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, kiểm tra 16 dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp luật về đất đai.

Tháng 5 vừa qua, Thanh tra tỉnh Hòa Bình xác định 5 dự án tại huyện Đà Bắc chậm tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời đề nghị xem xét thu hồi nếu chủ đầu tư các dự án không thực hiện. Trong đó, có dự án Khu du lịch thiên nhiên Robinson tại đảo Sung, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai Đà Resort; dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp chợ truyền thống huyện Đà Bắc…

Theo đánh giá chung, các dự án được giao đất, thuê đất đã triển khai đầu tư bảo đảm theo tiến độ đã được chấp thuận và tiến độ đã cam kết, nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích.

Một số dự án trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có quy mô sử dụng lao động lớn, góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương, tăng thu ngân sách Nhà nước, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn tồn tại, hạn chế như một số dự án triển khai thực hiện đầu tư chậm trễ, kéo dài, không bảo đảm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng… vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; một số nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất để đầu tư dự án nhưng chưa được đáp ứng kịp thời, ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ thành lập Tổ công tác để rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề cụ thể của từng dự án, nhất là chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi đất các dự án vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng… nếu đủ điều kiện.

Tăng cường giám sát, theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc quản lý đầu tư, sử dụng đất thực hiện dự án; kịp thời phát hiện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp chậm tiến độ đầu tư dự án, chậm tiến độ sử dụng đất; không để tái diễn tình trạng dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ kéo dài mà không được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định.

Thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục và công bố thông tin các dự án lớn kêu gọi đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư có nhu cầu được biết và tham gia đăng ký đầu tư.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *