UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng rà soát các trường hợp thuê đất, thuê lại đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết. Trên cơ sở đó, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra, có giải pháp xử lý…

kon tum cham tien do dat
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2023, Quyết định quy định việc thu hồi đất với các trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề mà không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp bất khả kháng quy định và trường hợp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề áp dụng biện pháp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thuê lại đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng có trách nhiệm rà soát các trường hợp thuê đất, thuê lại đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng cho thuê đất, cho thuê lại đất và thực hiện đúng theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề đã thực hiện theo quy định mà bên thuê đất, thuê lại đất vẫn không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất thì doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng gửi văn bản và hồ sơ liên quan kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

kon tum kcn1
Ảnh minh họa

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản và hồ sơ quy định của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc thanh tra hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Về hồ sơ thu hồi đất và trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất, Quyết định nêu rõ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo kiểm tra hoặc kết luận thanh tra xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của bên thuê đất, thuê lại đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập bộ hồ sơ đề nghị thu hồi đất, trình UBND tỉnh.

Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình; UBND tỉnh ký quyết định thu hồi đất của bên thuê đất, thuê lại đất giao cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề quản lý bố trí sử dụng theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Đồng thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, có liên quan đến việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và các tổ chức sử dụng đất trong khu công nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong kiểm tra, thanh tra các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư sau khi có Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư trừ các dự án đầu tư trong khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 3 khu công nghiệp gồm: Hòa Bình (TP. Kon Tum), Sao Mai (TP. Kon Tum); Đăk Tô (huyện Đăk Tô) và Bờ Y (thuộc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). Về cụm công nghiệp, tỉnh đã thành lập và quy hoạch chi tiết 14 cụm công nghiệp.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *