Nhà điều hành yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn (link) của Chuyên mục công bố các loại lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1/4/2024. Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với cơ quan quản lý….

nhà nước
Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn số 1628/NHNN-CSTT về việc công bố lãi suất cho vay. Tại công văn, Ngân  hàng Nhà nước cho biết, các tổ chức tín dụng đã cơ bản công bố thông tin về lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Công văn nêu rõ, qua báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu tại công văn số 1117/NHNN-CSTT ngày 7/2/2024 của Ngân  hàng Nhà nước về báo cáo tình hình công bố lãi suất, đến nay các tổ  chức  tín dụng đã cơ bản công bố thông tin về lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân  hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, một số tổ  chức tín dụng vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện việc công bố lãi suất cho vay.

Vì vậy, để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc công bố lãi suất, Ngân  hàng Nhà  nước  yêu cầu các tổ  chức  tín  dụng  tiếp tục thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 5/3/2024 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, Thông báo số 527/TB-VPCP ngày 18/12/2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, và của NHNN tại Công văn số 9759/NHNN-TD ngày 21/12/2023, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024, Công văn số 1117/NHNN-CSTT ngày 7/2/2024.

Tổ  chức tín  dụng tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của tổ  chức  tín  dụng; giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố; chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng (nếu có). Tổ  chức  tín  dụng (Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát, bộ phận tuân thủ, bộ phận kiểm toán nội bộ và các bộ phận chức năng có liên quan của tổ  chức  tín  dụng) có trách nhiệm thường xuyên giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân  hàng  Nhà  nước.

Ngân  hàng Nhà nước yêu cầu các tổ  chức  tín  dụng gửi đường dẫn (link) của Chuyên mục công bố các loại lãi suất về Ngân  hàng Nhà nước trước ngày 1/4/2024; trường hợp tổ  chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với Ngân  hàng  Nhà  nước.

Trước  đó, tại  Hội  nghị  triển  khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024, đại  diện  các  tổ  chức  tín  dụng  than  khó  công  khai  lãi  suất  bình  quân  đối  với  các  khoản  vay  của  doanh  nghiệp. Lãnh  đạo nhiều ngân hàng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cân  nhắc chỉ yêu cầu ngân hàng thương mại  công  khai  lãi  suất  cho  vay  bình quân  với khách hàng cá nhân. Tuy  nhiên, lãnh  đạo  Ngân  hàng  Nhà  nước  đã  bác  đề  xuất  này.

Cập nhật từ website của các ngân hàng thương  mại lúc 15 ngày  12/3, phần  lớn  các  tổ  chức  tín  dụng  mới  công  khai  lãi  suất  cho  vay  đối với cá nhân; lãi  suất  của các chương trình tín dụng, gói  tín  dụng…Nhiều  ngân hàng chưa công khai lãi suất cho vay bình quân; chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho  vay bình quân.

Theo  Ngân  hàng Nhà nước, trong  tháng  1/2024 lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân  hàng  thương  mại trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 2,5-3,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,7-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,8-7,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,4%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi USD của tổ  chức  tín  dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân  hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,8-10,1%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,7%/năm thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân  hàng Nhà nước (4%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của ngân  hàng  thương  mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,3 – 5,2%/năm đối với ngắn hạn; 6,6 – 7,4%/năm đối với trung và dài hạn.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *