Theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị vừa ban hành, Nghệ An được định hướng là tỉnh phát triển khá của cả nước, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao….

nghệ an
Một góc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng nhất trong tháng 8 của tỉnh này là triển khai ngay các nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Được biết, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu…

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghệ An cần tập trung thực hiện. Đó là phải thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hoá mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển. Trong đó, tỉnh Nghệ An cần tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuân thủ các định hướng của quy hoạch vùng, hệ thống quy hoạch quốc gia; tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế – xã hội phù hợp để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững các ngành, lĩnh vực; kết nối liên vùng, liên ngành; có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình hợp lý.

Tăng cường hợp tác với tỉnh Thanh Hoá, hướng tới hình thành tam giác phát triển khu vực Nam Thanh Hoá – Bắc Nghệ An: Khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi Nghệ An – khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hoá – khu vực Tây Bắc Nghệ An; hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển khu vực Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, nhất là về dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và với các địa phương khác.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An trở thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung phát triển mạnh mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Tập trung phát triển Nghệ An thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Để thực hiện các nhiệm vụ lớn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Đồng thời sở này phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bổ sung các nội dung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8/2023.

Bên cạnh đó, chủ trì tham mưu Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện biên bản hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Hội nghị gặp mặt Lãnh đạo 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh tại tỉnh Nghệ An năm 2023.

Các sở, ban, ngành phối hợp tổ chức tốt Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn năm 2023. Chuẩn bị tốt các nội dung liên quan theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại tỉnh Nghệ An về các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tập trung hoàn thiện các thủ tục đảm bảo việc khởi công dự án khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 (VSIP II) đúng tiến độ. Phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *