UBND tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo về việc đề xuất tháo gỡ vướng mắc, liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam…

Quảng Nam
Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số nhà đầu tư có năng lực đang nghiên cứu, lập thủ tục đề xuất các Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mới theo quy hoạch. Trong đó, có Khu công nghiệp cơ khí ôtô mở rộng Chu Lai – Trường Hải (115 ha); Khu công nghiệp Nam Thăng Bình – phân khu I (325 ha); Khu công nghiệp phía Tây cao tốc đoạn qua huyện Thăng Bình (400 ha).

Tuy nhiên, quá trình lập hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu công nghiệp mới lại vướng mắc về việc sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh, đã được phân bổ đến năm 2025.

Cụ thể, trong Phương án phát triển khu công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quy hoạch phát triển 30 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch dự kiến 10.165,8 ha.

Trong đó, hiện 14 khu công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền với tổng diện tích (theo Quy hoạch tỉnh được phê duyệt) là 3.310,67 ha. Đến nay, các khu công nghiệp đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 1.690 ha; phần diện tích còn lại đã và đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến tiếp tục giao, cho thuê đất từ nay đến năm 2025 thêm 795 ha; tổng cộng đến cuối năm 2025 diện tích đất giao, cho thuê tại 14 khu công nghiệp được khoảng 2.484,2ha/3.310,67 ha (75%).

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng đang rà soát, loại bỏ phần diện tích quy hoạch không phù hợp (khu tập trung đông dân cư), điều chỉnh giảm quy mô diện tích một số khu công nghiệp đang triển khai, để tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hạ tầng, thu hút đầu tư.

So với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022, và điều chỉnh tại Quyết định 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 là 2.725 ha, thì khả năng sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam, theo thực tế thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất đến năm 2025 khoảng 2.484,2ha. Phần chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp còn lại 240 ha có thể bố trí sử dụng cho khu công nghiệp mở mới đến năm 2025. Diện tích còn lại, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục bố trí sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng nếu căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam (2.725 ha), yêu cầu phải bố trí đủ cho các khu công nghiệp hiện nay đã có văn bản chủ trương đầu tư, sau đó mới xem xét và giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho các khu công nghiệp mới, thì những năm đến, tỉnh Quảng Nam không thể đầu tư thêm khu công nghiệp mới theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đối với 14 khu công nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 3.310,67 ha thì chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được phân bổ đến năm 2025 đã thiếu 585,67 ha (3.310,67 ha – 2.725 ha)). Việc này ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Để tháo gỡ vướng mắc trên, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thống nhất chủ trương, UBND tỉnh Quảng Nam chủ động sử dụng chỉ tiêu đất khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh đến năm 2025 tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022, và Quyết định 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 để cân đối, ưu tiên bố trí kế hoạch sử dụng đất cho các khu công nghiệp đã được thành lập và phần còn lại bố trí cho các khu công nghiệp đề xuất đầu tư mới, đảm bảo phù hợp với khả năng thực tế thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất.

Ngoài ra, cho phép UBND tỉnh Quảng Nam căn cứ vào sự phù hợp với Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sự đáp ứng về tiêu chí năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, để lựa chọn và hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mới, phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, được UBND tỉnh Quảng Nam chủ động bố trí cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (bao gồm các khu công nghiệp đã thành lập và các khu công nghiệp đề xuất đầu tư mới), đảm bảo không vượt chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *