Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chế biến, chế tạo tăng 6,3%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp…

Anh man hinh 2024 04 30 luc 09.08.30
Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/4, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2024 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện tăng 11,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%; riêng ngành khai khoáng giảm 6,8%.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,5%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 6,3% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,9%), đóng góp 5,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,3% (cùng kỳ năm 2023 giảm 0,2%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 6,2%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 4,6% (cùng kỳ năm 2023 giảm 3,7%), làm giảm 0,7 điểm phần trăm.

Báo cáo cũng ghi nhận, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: sản phẩm từ cao su và plastic tăng 27,5%; thiết bị điện tăng 24,7%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 24,3%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 17,3%; khai thác quặng kim loại tăng 16,9%; dệt tăng 14,5%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 13,6%; kim loại tăng 13,0%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,3%; sản phẩm thuốc lá tăng 9,1%; giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,0%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 2,7%.

Anh man hinh 2024 04 30 luc 09.09.03
Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 4 tháng đầu năm các năm 2020-2024 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm (%).

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm là sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 15,4%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 9,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,1%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim khác giảm 2,5%; khai thác than cứng và than non giảm 1,2%.

Về tình hình sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 của các địa phương, báo cáo ghi nhận tăng ở 54 địa phương và giảm ở 9 địa phương trên cả nước.

Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao là Phú Thọ tăng 29,6%; Bắc Giang tăng 24,1%; Hà Nam tăng 15,5%; Bình phước tăng 15,2%. Các địa phương có chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao: Khánh Hòa tăng 593,5%; Trà Vinh tăng 144,7%; Thanh Hóa tăng 30%.

Ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hoặc giảm như Hà Tĩnh giảm 9,0%; Cà Mau giảm 5,6%, Gia Lai tăng 0,5%.

Các địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện 4 tháng đầu năm 2024 tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước, gồm: Hòa Bình giảm 51,7%; Sơn La giảm 46,2%; Quảng Ninh giảm 23,7%; Lai Châu giảm 16,6%.

Địa phương có chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước giảm và tăng thấp là: Hà Giang giảm 62,0%; Lâm Đồng tăng 1,8%; Cà Mau tăng 5,0%.

Anh man hinh 2024 04 30 luc 09.09.30
Tốc độ tăng/giảm IIP 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%). Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước: Thép thanh, thép góc tăng 35,7%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 25,1%; phân U rê tăng 23,0%; thép cán tăng 16,9%; phân hỗn hợp N.P.K tăng 15,7%; sơn hóa học tăng 13,9%; sữa bột tăng 11,8%; điện sản xuất tăng 11,4%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Khí hóa lỏng giảm 20,4%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 14,8%; tivi giảm 11,1%; sắt, thép thô giảm 7,9%; linh kiện điện thoại giảm 7,2%; ô tô giảm 6,6%; xe máy giảm 4,5%; dầu mỏ thô khai thác giảm 3,6%; điện thoại di động giảm 2,8%; bia giảm 2,5%; than sạch giảm 1,2%; thức ăn cho thủy sản giảm 0,8%.

Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/4/2024 tăng 1,2% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, tỷ lệ tương ứng của doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,7% và tăng 0,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,5% và tăng 5,0%; riêng doanh nghiệp Nhà nước không đổi và giảm 1,2%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,5% so với cùng thời điểm năm trước; tỷ lệ tương ứng của ngành chế biến, chế tạo tăng 1,3% và tăng 3,6%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1% và tăng 0,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,2% và tăng 0,1%.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *