VSIP đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình và Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Giai đoạn 1). Đây là 2 khu công nghiệp có quy mô với tổng đầu tư hàng trăm triệu USD…

vsip1
Ảnh minh họa

Ngày 29/8/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1004/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình.

Tổng vốn đầu tư của dự án này là 4.932,364 tỷ đồng, tương đương 211,872 triệu USD. Trong đó, vốn góp của Nhà đầu tư là 739,855 tỷ đồng, tương đương 31,781 triệu USD. Dự án được triển khai tại xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với quy mô sử dụng đất 333,4 ha, không bao gồm phần diện tích đê cửa sông Hữu Hóa, đê biển 8 (7,86 ha) và tuyến kênh hoàn trả (3,41 ha). Nhà đầu tư Dự án là Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư phân kỳ đầu tư Dự án đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Thái Bình, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó lưu ý việc khai thác, sử dụng hành lang đê tuân thủ quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định. Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của Dự án vào phương án bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Thái Bình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

kcn vsip

UBND tỉnh Thái Bình đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định; sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định; Chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật…

Cùng với dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng ký Quyết định 1003/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Giai đoạn 1), huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

Dự án được thực hiện tại xã Thạch Liên và xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà với quy mô sử dụng đất 190,41 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.555,512 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 233,326 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, từ ngày 29/8/2023.

Trước đó, ngày 28/8/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1002/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2- giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận với quy mô sử dụng đất 468,35 ha.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *