Xu hướng tích cực của khu vực doanh nghiệp trong tháng 5/2024 tiếp tục được kéo sang tháng 6/2024 khi số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường vượt qua số doanh nghiệp rút lui…

2024
Tình hình doanh nghiệp đã được cải thiện.

Số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy tháng 6/2024 có 15,72 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,01 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% về số doanh nghiệp và tăng 3,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 6/2024 cũng ghi nhận hơn 7,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Với số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trong tháng, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm 2024 đã lên hơn 119,61 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, trong 6 tháng năm 2024, cả nước có 110,31 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù số doanh nghiệp ngừng kinh doanh vẫn tăng song đáng chú ý là con số này đã thấp hơn đáng kể so với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại thị trường (hơn 9 nghìn doanh nghiệp).

Như vậy, sau tháng 5/2024 “lịch sử” khi Cục Quản lý đăng ký kinh doanh lần đầu tiên ghi nhận doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường vượt qua doanh nghiệp ngừng kinh doanh thì tháng 6/2024, khoảng chênh lệch này đã được nới rộng hơn (5 tháng là 1,5 nghìn doanh nghiệp).

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tổng số hơn 119,61 nghìn doanh nghiệp thì số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm là 80,48 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 6 tháng năm 2024 đạt 744,24 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng năm 2024 vẫn giảm 7,7% so với cùng kỳ, đạt 1,537 triệu tỷ đồng. Ngoài vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 5,2%, thì vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động lại giảm 17,3% so với cùng kỳ.

Có 9/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có: Vận tải kho bãi (tăng 20,8%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 15,7%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 13,8%)…

Các ngành còn lại có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể: Giáo dục và đào tạo (giảm 1,2%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 2,3%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (giảm 4,2%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 5,4%)…

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 – 10 tỷ đồng) với 74.311 doanh nghiệp (chiếm 92,3%, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 60.670 doanh nghiệp, chiếm 75,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,4% so với năm ngoái.

Có 6/6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023: Đông Nam Bộ (33.978 doanh nghiệp, tăng 9,7%); Trung du và miền núi phía Bắc (4.141 doanh nghiệp, tăng 8,1%); Đồng bằng Sông Cửu Long (5.806 doanh nghiệp, tăng 7,7%); Tây Nguyên (2.090 doanh nghiệp, tăng 5,2%); Đồng bằng Sông Hồng (25.172 doanh nghiệp, tăng 2,8%) và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (9.295 doanh nghiệp, tăng 0,8%).

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *