UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 gồm 4 khu vực trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích hơn 8.000 ha, để định hướng phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ; đô thị sinh thái gắn dịch vụ vận tải đầu mối, kho tàng…

1 13
Ảnh minh họa.

Cụ thể: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 09, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với ranh giới lập quy hoạch bao gồm: toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Rừng Thông và các xã Đông Thanh, Đông Tiến. Trong đó, phía Bắc giáp huyện Thiệu Hoá; phía Nam giáp xã Đông Thịnh và TP.Thanh Hoá; phía Đông giáp TP.Thanh Hoá; phía Tây giáp xã Đông Khê và huyện Thiệu Hoá.

Diện tích lập quy hoạch 1.693ha. Diện tích khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 khoảng 1.821ha. Dự kiến dân số khu vực quy hoạch 40.000 người; quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch 400 – 500ha. Khu vực lập quy hoạch có tính chất là khu vực đô thị mở rộng gắn với thị trấn Đông Sơn hiện nay;

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 10, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với phạm vi gồm: toàn bộ địa giới hành chính xã Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh, Đông Hoàng và một phần xã Đông Hoà. Ranh giới được xác định: phía Bắc giáp huyện Thiệu Hoá; phía Nam giáp huyện Triệu Sơn; phía Đông giáp các xã Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Yên và thị trấn Rừng Thông; phía Tây giáp huyện Triệu Sơn.

Diện tích lập quy hoạch 2.697ha. Dự kiến quy mô dân số trong khu vực quy hoạch 35.000 người. Đây là khu vực được định hướng phát triển đô thị sinh thái gắn với dịch vụ vận tải đầu mối, kho tàng xung quanh nút giao Đông Xuân; phát triển vùng sinh thái và du lịch trải nghiệm nông nghiệp phía Tây huyện Đông Sơn;

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, có phạm vi lập quy hoạch gồm: toàn bộ địa giới hành chính xã Đông Thịnh và một phần địa giới các xã Đông Yên, Đông Văn và Đông Phú, huyện Đông Sơn, với phía Bắc giáp xã Đông Hoà, Đông Minh, Đông Khê và thị trấn Rừng Thông; phía Nam giáp xã Đông Quang, Đông Nam; phía Đông giáp TP.Thanh Hoá; phía Tây giáp khu công nghiệp phía Tây TP.Thanh Hóa.

Diện tích lập quy hoạch 1.876ha. Dự kiến quy mô dân số khu vực quy hoạch 115.000 người; quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch khoảng 1.000-1.200ha. Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ phía Tây TP.Thanh Hóa.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 12, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với ranh giới lập quy hoạch gồm: toàn bộ địa giới hành chính xã Đông Vinh, TP.Thanh Hóa, xã Đông Quang và một phần xã Đông Nam, huyện Đông Sơn. Cụ thể, phía Bắc giáp xã Đông Văn, Đông Phú; phía Nam giáp huyện Quảng Xương; phía Đông giáp phường Quảng Thịnh, Quảng Thắng, An Hưng, TP.Thanh Hoá; phía Tây giáp huyện Nông Cống, huyện Triệu Sơn.

Diện tích lập quy hoạch 1.778ha. Dự kiến quy mô dân số khu vực quy hoạch 20.000 người. Dự kiến quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch khoảng 300-450ha. Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu vực đô thị sinh thái kết hợp trang trại hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đô thị du lịch nghỉ dưỡng gắn với khu di tích lịch sử Hoàng Nghiêu…

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *