Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư công. Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao…

đầu tư công
TP.HCM triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư công – Ảnh minh họa

Theo báo cáo mới nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tính đến hết ngày 4/8, Thành phố mới giải ngân được 18.646 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,2% trong tổng số vốn được giao của năm 2023 là 68.490 tỷ đồng.

Tốc độ giải ngân của TP.HCM còn chậm bởi có tới 30 dự án tỉ lệ giải ngân bằng 0, gần 20 dự án giải ngân dưới 10%. Một số dự án chưa giải ngân được như: Nâng cấp mở rộng đường Lò Lu (600 tỉ đồng), bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng đường Dương Quảng Hàm (1.750 tỉ đồng); nâng cấp Tỉnh lộ 8 (345 tỉ đồng)…

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức và thủ trưởng các đơn vị làm chủ đầu tư dự án nâng cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành đúng thời gian.

Đồng thời, tiến hành rà soát, xây dựng các giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, giải ngân, thanh quyết toán và giải quyết các khó khăn vướng mắc.

Mặt khác, quyết liệt đeo bám, theo dõi thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân nhằm đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đã xây dựng. Bên cạnh đó, chủ động, kịp thời phối hợp trong tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị.

Ủy ban nhân dân TP.HCM đề nghị Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi địa phương; hằng tuần họp giao ban kiểm tra tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn bồi thường và tiến độ thực hiện chung của các dự án.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân TP.HCM giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi tiến độ giải ngân, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp danh sách các đơn vị, chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân thấp đến tháng 9/2023 (dưới 30%) do lỗi chủ quan; đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố phê bình và Sở Nội vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Quý III năm 2023.

Về kế hoạch đầu tư công dự kiến năm 2024, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư rà soát, khẩn trương đề xuất nhu cầu dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn của năm 2024 – 2025 (bao gồm cả các dự án đề xuất sử dụng từ nguồn vốn dự kiến tăng thêm). Số vốn đề xuất năm 2024 phải đảm bảo việc hoàn thành dự án trong năm 2024 – 2025, không để dồn vốn vào năm 2025.

Trong đó, số vốn đăng ký giải ngân đến hết năm 2024 phải đạt ít nhất 80% tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của dự án, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn tăng thêm phải đạt ít nhất 30% kế hoạch vốn trung hạn của dự án; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/8/2023, không được chậm trễ.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được giao.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *