Ngày 28/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội.

2023
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương hoạt động của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, đơn vị đã nhiều cố gắng, nỗ lực, giải quyết được khối lượng lớn công việc với kết quả tốt hơn, đồng đều hơn và toàn diện hơn.

Đồng thời, đề nghị năm 2024, Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng làm tốt hơn nữa, chú trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong; chuẩn hóa, quy chế hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc tiến tới chuyên nghiệp.

MỘT NĂM GIẢI QUYẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC NHIỀU NHẤT TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY

Đồng tình với báo cáo tổng kết công tác năm 2023 với những con số “biết nói”, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhấn mạnh nhiều hoạt động nổi bật của Văn phòng Quốc hội trong năm qua. Năm 2023, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội có một năm với khối lượng công việc nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đó là việc tổ chức 5 thành công kỳ họp Quốc hội với 2 kỳ họp thường kỳ và 3 kỳ họp bất thường; 16 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chưa kể các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 để tiếp thu, giải trình các nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại hai kỳ họp thường kỳ của Quốc hội. Như vậy, số lượng kỳ họp của riêng năm 2023 đã bằng số lượng kỳ họp của nửa nhiệm kỳ Quốc hội.

Anh man hinh 2023 12 29 luc 08.58.38
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Nói về việc xem xét thông qua một số nội dung như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết chung của Kỳ họp cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư để ưu đãi cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong những lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư…, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là những dẫn chứng rõ nét cho nguyên tắc lấy chất lượng làm đầu, nhưng cũng phải đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu cấp bách của cuộc sống. Các nội dung của các dự án luật đã được thảo luận kỹ lưỡng, có những vấn đề trăn trở được trao đi đổi lại nhiều lần. Đến khi các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, người dân, nhà quản lý.

Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận hoạt động của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội có sự cố gắng, nỗ lực, giải quyết khối lượng công việc nhiều hơn với kết quả tốt hơn, đồng đều hơn và toàn diện hơn trong tất cả các hoạt động tham mưu, phục vụ công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác dân nguyện, công tác đối ngoại.

Trong đó, có một số nhiệm vụ đạt được kết quả hoàn hảo như Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 hay như sự kiện hội kiến của Chủ tịch Quốc hội với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Quốc hội…được bạn bè quốc tế đánh giá cao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2023 cũng là năm có nhiều “lần đầu tiên” như: Tổ chức thành công Giải Diên hồng lần thứ nhất; chuẩn bị cho lễ trao Giải Diên hồng lần thứ hai (dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2024); Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội nhằm quán triệt quan điểm và chỉ đạo của Trung ương là “gắn chặt việc xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật”; Diễn đàn Người lao động; Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”…

Công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 cũng rất sôi động và thành công. Đây là hoạt động có tính chất đối ngoại nhà nước nhưng cũng thể hiện sâu sắc tính chất đối ngoại nhân dân.

6 NỘI DUNG TRỌNG TÂM CHO NĂM 2024

Cơ bản tán thành với 11 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo tổng kết của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thời gian tới khối lượng công việc là rất lớn, đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng làm tốt hơn nữa và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát để hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với xác định vị trí việc làm để bố trí cán bộ.

Thứ hai, tiếp tục rà soát để quy chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa, quy chế hóa mọi công việc, quy trình, thủ tục của các vụ, đơn vị tiến tới chuyên nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh các hoạt động và phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh,…Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công; rà soát lại chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu, mua sắm, đấu thầu, đấu giá. Đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra nhân dân tăng cường giám sát vấn đề này để bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thứ năm, đề nghị là Văn phòng Quốc hội tính toán để có giải pháp quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội bảo đảm yên tâm công tác.

Thứ sáu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của Văn phòng Quốc hội; đẩy mạnh Đề án Quốc hội điện tử hướng đến Quốc hội số, thúc đẩy triển khai trợ lý ảo, ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin khác hỗ trợ hoạt động cho đại biểu Quốc hội, nâng cao được năng suất hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Thứ bảy, triển khai quyết liệt các công việc để chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Vui mừng nhận thấy Văn phòng Quốc hội đã không để xảy ra tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng” và có được một năm chủ động, giải quyết căn cơ các công việc nhiệm vụ được giao, thay mặt Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, biểu dương, ghi nhận và trân trọng những đóng góp, công hiến của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng và tin tưởng Văn phòng Quốc hội có một năm 2024 thành công hơn năm trước.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ năm 2023, Văn phòng Quốc hội thực hiện nhiều nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, áp lực cao cả về tiến độ và chất lượng. Nhưng với tinh thần chủ động, trách nhiệm, nhạy bén, linh hoạt, đoàn kết, đồng lòng, không quản ngại khó khăn, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *