Việt Nam hiện đã ký kết và cơ bản kết thúc đàm phán 17 Hiệp định Thương mại tự do ( FTA) với trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, đòng thời đang và chuẩn bị khởi động đàm phán 3 FTA và khung khổ kinh tế.

Việt Nam
Xuất khẩu hàng hoá 5 tháng đầu năm 2024 tiếp tục xu hướng hồi phục mạnh mẽ.

Thông tin về tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hoá 5 tháng đầu năm 2025 va tác động của FTA tới thương mại hàng hoá, Bộ Công thương cho biết: “Việc ký kết thành công FTA với nhiều nền tế lớn trên toàn cầu đã góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những năm qua”.

Theo Bộ này, năm 2022, lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt 730 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt  371,3 tỷ USD, sang năm 2023, dù chịu ảnh hưởng của thương mại toàn cầu chậm lại, nhưng xuất khẩu vẫn đạt gần 355 tỷ USD.

5 tháng đầu năm nay, xuát khẩu đang tiếp đà phục hồi, với mức tăng trưởng 15,2%, đạt 156,7 tỷ USD, tương ứng tăng thêm 20,72 tỷ USD.

Đóng góp quan trọng vào kết quả xuất khẩu thời gian qua là việc triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác tối đa các cơ hội từ các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết

Đến nay, Việt Nam đã ký kết và cơ bản kết thúc đàm phán 17 FTA với trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ; đang đàm phán, chuẩn bị khởi động đàm phán 03 Hiệp định và 01 khung khổ kinh tế (Khung khổ kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEF)).

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang các nước đối tác tham gia các  FTA chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2023 đạt trên 86 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2022, chưa kể kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường đối tác tham gia các FTA đã xóa bỏ thuế quan về 0%.

Những con số về kim ngạch xuất khẩu ưu đãi theo các FTA này, theo Bộ Công thương là vẫn chưa cao. Cùng đó, xuất khẩu của Việt Nam nói chung còn phụ thuộc một số thị trường lớn.

Do đó, cần tiếp tục khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu, duy trì và phát triển các thị trường trọng điểm, thị trường truyền thống, khai thác hiệu quả các thị trường đã ký kết FTA với Việt Nam (CPTPP, EVFTA, UKVFTA,…); tăng cường khai thác các thị trường còn tiềm năng (Nga, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi,…)

Đàm phán, ký kết, thực hiện các Hiệp định thương mại, liên kết kinh tế với các đối tác có tiềm năng, các nền kinh tế có tính bổ trợ với nền kinh tế Việt Nam để mở ra cơ hội xuất khẩu mới.

Các ngành hàng cần nâng cao năng lực cạnh tranh, xuất khẩu, gồm: Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, vốn thường xuyên chiếm 85% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, hiện đóng góp trên 50 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu/năm, và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong nhiều năm tới.

Ngiồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *