Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024 đạt 336,48 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 172,78 tỷ USD, nhập khẩu đạt 163,71 tỷ USD. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,07 tỷ USD…

xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu – động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2024 (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2024) đạt 31,13 tỷ USD, giảm 4,9% (tương ứng giảm 1,61 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2024.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 6/2024 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/6/2024 đạt 336,48 tỷ USD, tăng 16,2%, tương ứng tăng 46,81 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 227,06 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 27,42 tỷ USD).

Cụ thể, về xuất khẩu, trong kỳ 1 tháng 6/2024 đạt 15,73 tỷ USD, giảm 10,4% (tương ứng giảm 1,83 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 5/2024.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 6/2024 giảm so với kỳ 2 tháng 5/2024 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 449 triệu USD, tương ứng giảm 18,1%;  máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 297 triệu USD, tương ứng giảm 12,7%; sắt thép các loại giảm 239 triệu USD, tương ứng giảm 45,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 144 triệu USD, tương ứng giảm 21,2%…

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 172,78 tỷ USD, tăng 15,2% tương ứng tăng 22,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  tăng 6,97 tỷ USD, tương ứng tăng 30,4%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 2,94 tỷ USD, tương ứng tăng 16,3%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,51 tỷ USD, tương ứng tăng 11,4%; máy ảnh máy quay phim và linh kiện tăng 1,35 tỷ USD, tương ứng tăng 55%… so với cùng kỳ năm 2023.

Anh man hinh 2024 06 28 luc 10.26.57
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2024 đến 15/6/2024 và cùng kỳ năm 2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6/2024 đạt 11,31 tỷ USD, giảm 10,7% tương ứng giảm 1,35 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 5/2024.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 123,45 tỷ USD, tăng 13,2%, tương ứng tăng 14,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Từ chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2024 đạt 15,4 tỷ USD, tăng 1,5% (tương ứng tăng 221 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2024.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6/2024 tăng so với kỳ 2 tháng 5/2024 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 560 triệu USD, tương ứng tăng 14,1%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 67 triệu USD, tương ứng tăng 37,1%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 163,71 tỷ USD, tăng 17,2% (tương ứng tăng 24,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 9,55 tỷ USD, tương ứng tăng 27%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 2,64 tỷ USD, tương ứng tăng 14,8%; sắt thép các loại tăng 1,18 tỷ USD, tương ứng tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6/2024 đạt 9,93 tỷ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 249 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 5/2024.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 103,61 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 63,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Với kết quả trên, trong kỳ 1 tháng 6/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 327 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,07 tỷ USD.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *