Với mức đầu tư trên, đến nay tổng số vốn đã giao là hơn 17.141 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 của Thanh Hóa đối với các dự án, công trình giao thông là gần 5.000 tỷ đồng…

Thanh Hóa
Thanh Hóa xác định phát triển hạ tầng là 1 trong 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế, du lịch

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 134 dự án, công trình giao thông của 32 chủ đầu tư, gồm có 5 sở, ban, ngành; 26 UBND huyện, thị xã và Ban Quản lý di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, tổng mức đầu tư là 35.694,9 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã giao đến nay là 17.141,2 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 là gần 5.000 tỷ đồng, trong đó, vốn giao mới năm 2023 là 3.397,9 tỷ đồng, vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.588,2 tỷ đồng. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành của các dự án đến nay đạt khoảng 13.427 tỷ đồng. Tổng số vốn giải ngân của năm 2023 đến nay là 2.757,4 tỷ đồng, đạt 55,3%, trong đó, vốn giao mới năm 2023 là 2.213 tỷ đồng, đạt 65%; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 544,4 tỷ đồng, đạt 34,3%.

Cụ thể như sau, đối với 24 dự án đã hoàn thành (Dự án đã hoàn thành có quyết toán và dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt), yêu cầu trước ngày 28/02/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023, đến nay, tỉnh này có 18/24 dự án đã giải ngân 100% vốn, đạt yêu cầu. Có 6/24 dự án không đáp ứng yêu cầu giải ngân 100% vốn, gồm có Sở Giao thông vận tải 1 dự án, UBND huyện Thiệu Hoá 1 dự án, UBND huyện Quan Hoá 4 dự án.

Tiếp đến, đối với 85 dự án chuyển tiếp (gồm 14 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023; 68 dự án hoàn thành sau năm 2023; 3 dự án giãn, hoãn tiến độ, thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật) yêu cầu trước ngày 30/8/2023 phải giải ngân đạt từ 80% kế hoạch vốn năm 2023 trở lên, Thanh Hóa có 52/85 dự án đã giải ngân vượt mức 80% vốn trước ngày 21/11/2023; 33/85 dự án giải ngân thấp hơn 80% vốn trước ngày 21/11/2023.

Trong đó, Sở Giao thông vận tải 5 dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp 4 dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông 2 dự án; UBND các địa phương 21 dự án gồm có thành phố Thanh Hoá 2 dự án, thành phố Sầm Sơn 2 dự án, huyện Hà Trung 2, Nông Cống 2, Thọ Xuân 2, Triệu Sơn 2, Thạch Thành 2, Hoằng Hoá 2, Nga Sơn 1, Đông Sơn 1, Như Thanh 1, Cẩm Thủy 1, Mường Lát 1 dự án; Ban Quản lý di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng 1 dự án.

78206f7d4ef0fd6da7
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã đi kiểm tra tình hình thi công một số dự án giao thông, thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Đối với 20 dự án khởi công mới và 5 dự án chuẩn bị đầu tư tại Thanh Hóa, Có 9/20 dự án khởi công mới giải ngân cao hơn 80% vốn giao trước ngày 21/11/2023. Có 11/20 dự án khởi công mới giải ngân thấp hơn 80% vốn trước ngày 21/11/2023, trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp 1 dự án; UBND các địa phương 10 dự án, gồm huyện Quan Hóa 4 dự án, Lang Chánh 5 dự án, Thường Xuân 2 dự án. Có 5/5 dự án chuẩn bị đầu tư đã giải ngân cao hơn 80% vốn giao trước ngày 21/11/2023.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình thi công một số dự án giao thông, thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ông Hưng biểu dương các ngành, các địa phương, đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong thực hiện các dự án; đặc biệt, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn nhân dân đã đồng tình ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng và quá trình thi công.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và tạo động lực mới cho sự phát triển của các địa phương cũng như của tỉnh. Các chủ đầu tư sát sao đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *