Khu đất 19,7 ha với mục đích đất cụm công nghiệp để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An bị thu hồi do doanh nghiệp không thuộc đối tượng được thuê đất…

cụm công nghiệp
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1940 (ngày 16/8/2023) về thu hồi, hủy bỏ Quyết định 2775 (ngày 08/9/2022) của UBND tỉnh về việc cho Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 thuê gần 19,7 ha đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An.

Nguyên nhân thu hồi, hủy bỏ do Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 không thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 148 của Chính phủ (ngày 18/12/2020).

UBND tỉnh giao Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 có trách nhiệm nộp lại Quyết định số 2775 ở trên của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cho Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 thuê gần 19,7 ha đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An; Hợp đồng thuê đất số 12/HĐTĐ (ngày 26/9/2022) về Sở Tài nguyên và Môi trường để thu hồi, hủy bỏ.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2775 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hợp đồng thuê đất nêu trên; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính; tham mưu việc thuê đất cho các doanh nghiệp thực hiện dự án trong cụm công nghiệp này theo quy định.

UBND huyện Đất Đỏ có trách nhiệm tiếp tục quản lý khu đất gần 19,7 ha tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ theo Quyết định số 65 (ngày 15/01/2016) của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến khi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Quyết định cho các doanh nghiệp thuê đất này.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu có hiện tượng một số chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án kinh doanh bất động sản chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, gây khó khăn trong công tác quản lý, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư thứ cấp, khách hàng, người dân.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 3591/SXD-TTr về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án kinh doanh bất động sản chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.

Đồng thời phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án hoặc tại sàn giao dịch bất động sản các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh…

Đấu giá 98 khu đất trong năm 2024-2025

Về kế hoạch đấu giá đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, năm 2023biết, tỉnh dự kiến tổ chức đấu giá 18 khu đất với tổng diện tích khoảng 21,24ha. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 05 khu, Sở Tài chính 06 khu và UBND các huyện, thị xã, thành phố 07 khu.

Dự kiến trong năm 2024-2025 sẽ tổ chức đấu giá 98 khu đất với tổng diện tích khoảng 621,68ha. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 15 khu, Sở Tài chính 04 khu và UBND các huyện, thị xã, thành phố 79 khu đất.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *