Tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ đấu giá 59 khu đất với tổng diện tích 18.171 ha, số tiền thu về khoảng 560.359 tỷ đồng, để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh…

Bình Dương
Khu vực TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của đề án nhằm thúc đẩy sự phát triển không gian đô thị (khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại – dịch vụ, logistic…) của địa phương, góp phần thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trên cơ sở hiện trạng và công tác quản lý, đề án thiết lập tạo quỹ đất phục vụ phát triển từ 03 nguồn quỹ đất, gồm 59 khu đất với tổng diện tích 18.171 ha, sau khi đấu giá dự kiến thu được khoảng 560.359 tỷ đồng.

Trong số 59 khu đất, có 15 khu đất sạch với tổng diện tích 329,5 ha, có nguồn gốc thu hồi của tổ chức đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương tiếp nhận quản lý. Dự kiến, 15 khu đất sạch này sẽ đấu giá thu về cho ngân sách tỉnh 8.648 tỷ đồng.

Đối với 29 khu đất để xây dựng các khu đô thị mới (kết hợp phát triển mô hình TOD) tổng diện tích là 17.652 ha. Phần lớn các dự án đô thị mới nằm dọc tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn hiện hữu, kết nối trực tiếp với tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4; cao tốc TP.HCM – Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. Dự kiến việc đấu giá 29 khu đất này sẽ thu được 504.395 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn có 08 khu đất là trụ sở các cơ quan Nhà nước trước đây nằm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, với tổng diện tích 2,53 ha. Khi đấu giá 08 khu đất này, dự kiến số tiền thu về là 632,5 tỷ đồng.

Còn 07 khu đất với tổng diện tích 187 ha, từ doanh nghiệp cổ phần hóa và doanh nghiệp Nhà nước quản lý, sử dụng, khi đấu giá số tiền thu về dự kiến là 46.683 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện đề án, vì nguồn thu từ đấu giá quỹ đất của các huyện, thị xã, thành phố, nhất là 04 huyện phía Bắc của tỉnh Bình Dương còn khá lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, việc triển khai đề án theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, nhằm khai thác, sử dụng đất một cách khoa học, hợp lý, phát huy giá trị đất trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh.

Hiện nay, Bình Dương đang đầu tư xây dựng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông như đường Vành đai 3, Vành đai 4, TP.HCM đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Phần lớn các dự án này được đầu tư bằng vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Vì vậy, việc đấu giá quỹ đất công dọc các tuyến đường giao thông sẽ giúp địa phương có thêm vốn để đầu tư trở lại cho hạ tầng.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *