Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Một của cả nước so với cùng kỳ năm trước đã tăng ở 60 địa phương và chỉ giảm ở 3 địa phương.

công nghiệp
Ngành chế biến, chế tạo tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 15,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung. (Ảnh: Vietnam+)

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29/1 cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Một ước tính giảm 4,4% so với tháng 12/2023 và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, ngành chế biến chế tạo tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 15,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Sản xuất và phân phối điện tăng 21,6%, đóng góp 1,9 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm và ngành khai khoáng tăng 7,3%, đóng góp 1,2 điểm phần trăm.

Trên cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Một cùng kỳ năm trước đã tăng ở 60 địa phương và chỉ giảm ở 3 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng cao nhờ vào sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất, phân phối điện.

Trên nền tảng đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/1 đã tăng 0,5% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Cụ thể, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% và giảm 0,9%. Doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,1% và giảm 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,7% và tăng 0,8%./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *