Trong giao dịch chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án…

chủ đầu tư dự án bất động sản

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 32 về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng và quản lý thống nhất với hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng quản lý.

Theo quy định, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản phải kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án; tình hình giao dịch bất động sản của dự án theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP gửi về Sở Xây dựng.

Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế lưu trữ, xử lý được cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

Đối với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với số liệu do cơ quan, đơn vị mình chia sẻ, cung cấp. Không được làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Quy chế nói trên cũng phân cấp cho sở ngành liên quan của tỉnh, như Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

UBND cấp huyện cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn;

Đáng chú ý, các chủ đầu tư dự án bất động sản phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch.

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng được thực hiện trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có);

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về bất động sản đủ điều kiện giao dịch và đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản của dự án ra giao dịch.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu; chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án.

Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tài khoản mới và hướng dẫn truy cập, kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng; kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *