Bộ Tài chính công bố từ 1/7 – 31/12/2024, giảm 10-50% với 36 khoản phí, lệ phí hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều ngành, trong đó có chứng khoán, ngân hàng

ngân hàng
Dự kiến việc triển khai chính sách sẽ khiến giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.

Ngày 28/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đây là lần thứ 4 trong những năm gần đây bộ này ban hành thông tư quy định giảm mức thu phí, lệ phí. Dự kiến việc triển khai thông tư dẫn đến giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.

Thông tư nêu rõ kể từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024, mức thu một số khoản phí, lệ phí giảm từ 10-50%. Cụ thể, giảm 50% đối với lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng.

Theo đó, mức thu 6 tháng cuối năm 2024 bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

Giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp; phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản; lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh…

Đối với lĩnh vực chứng khoán, giảm 50% phí, lệ phí kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Tuy nhiên, bộ cũng loại trừ 2 khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán không được giảm 50%. Đó là: lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán; phí giám sát hoạt động chứng khoán.

Cùng với đó, giảm 50% đối với lệ phí cấp căn cước công dân theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Ngoài ra, giảm 50% đối với phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy; lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; lệ phí sở hữu công nghiệp; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch…

Tại thông tư này, Bộ Tài chính còn giảm từ 10-30% nhiều khoản phí, lệ phí, như: phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam; phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam.

“Kể từ ngày 1/1/2025 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc, Thông tư số 63/2023/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có)”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *