Kết quả 63,24 tỷ USD đạt được trong tháng 6 đã nâng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước 6 tháng năm 2024 lên con số 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu tăng 17%…

Anh man hinh 2024 06 29 luc 16.09.30
Xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2024 tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của nền kinh tế.

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6 cho thấy trong tháng 6/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,24 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Anh man hinh 2024 06 29 luc 16.10.21
Xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, về xuất khẩu, tháng 6/2024 ước đạt 33,09 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,33 tỷ USD, tăng 3,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,76 tỷ USD, tăng 2,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2024 ước tính tăng 10,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 8,3%.

Trong quý 2/2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 97,2 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,6% so với quý 1/2024. Tính chung 6 tháng đầu 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 53,39 tỷ USD, tăng 20,6%, chiếm 28,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 136,69 tỷ USD, tăng 12,3%, chiếm 71,9%.

Trong 6 tháng năm 2024 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,6%).

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng năm 2024, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 2,29 tỷ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 166,79 tỷ USD, chiếm 87,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 16,64 tỷ USD, chiếm 8,8%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 4,36 tỷ USD, chiếm 2,3%.

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2024 ước đạt 30,15 tỷ USD, giảm 7,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,95 tỷ USD, giảm 8,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, giảm 7,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2024 tăng 13,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 15,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,8%.

Trong quý 2/2024, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 93,4 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,7% so với quý 1/2024. Tính chung 6 tháng năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 178,45 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 65,74 tỷ USD, tăng 22,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,71 tỷ USD, tăng 14,1%.

Trong sáu tháng đầu năm 2024 có 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 88,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 5 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 50,2%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 6 tháng năm 2024, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 167,73 tỷ USD, chiếm 94%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 6%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67 tỷ USD.

Trong 6 tháng năm 2024, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 47,2 tỷ USD tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 17 tỷ USD, tăng 18,5%; xuất siêu sang Nhật Bản 952 triệu USD, tăng 2,8%; nhập siêu từ Trung Quốc 39,2 tỷ USD, tăng 67,9%; nhập siêu từ Hàn Quốc 14 tỷ USD, tăng 4,9%; nhập siêu từ ASEAN 4,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 6/2024 ước tính xuất siêu 2,94 tỷ USD. Tính chung 6 tháng năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,63 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 13,44 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,35 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,98 tỷ USD.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *