Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 5 dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, triển khai đầu tư trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, phát triển đô thị.

Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Lắk mới đây đã tổ chức giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk đến hết 31/12/2022.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016 – 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 5 chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng số vốn vay gần 317 tỷ đồng.

Đến giai đoạn 2021 – 2022, tiếp tục triển khai các dự án trên. Đến nay có 1 dự án đã hoàn thành, 2 dự án đã kết thúc hiệp định vay và 2 dự án đang tiếp tục triển khai.

Các dự án đã hoàn thành và kết thúc Hiệp định vay gồm: Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả hoàn thành vào tháng 12/2022; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập đã kết thúc Hiệp định vay vào tháng 6/2023; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đã kết thúc Hiệp định vay vào tháng 6/2023…

Hai dự án đang triển khai gồm: Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tại tỉnh Đắk Lắk và Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị hạn hán – WEIDAP/ADB8, Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đánh giá, các chương trình, dự án đã hoàn thành và kết thúc hiệp định vay đã góp phần cải thiện cơ bản và phát triển một bước cơ sở hạ tầng kinh tế. Từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.

Đối với tình hình giải ngân vốn nước ngoài, giai đoạn 2021 – 2022, tổng nguồn vốn nước ngoài (do ngân sách tỉnh vay lại) được phân bổ 161,4 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2022, đã giải ngân được hơn 97 tỷ đồng, đạt 60,2% kế hoạch.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đã bố trí đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài hơn 216 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đối với tình hình trả nợ vốn vay nước ngoài, trong năm 2021, 2022 đã trả nợ hơn 13,3 tỷ đồng. Dự kiến từ 2023 – 2025 trả nợ hơn 44 tỷ đồng.

BMT
Tỉnh Đắk Lắk có 5 chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài.

Theo đánh giá của Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Lắk, các chương trình, dự án công trình đầu tư từ nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh phần lớn có tổng mức đầu tư lớn, tập trung đầu tư cho một số lĩnh vực chủ chốt để đảm bảo phát huy được tối đa hiệu quả kinh tế, ưu tiên đầu tư cho các dự án trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, có hiệu ứng lan tỏa, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường, giáo dục, công nghệ…

Các chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài khi được triển khai, thực hiện tốt sẽ góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở, ngành bổ đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài, nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn…

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *