UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 và các dự án có tiềm năng đầu tư trên địa bàn địa phương này.

Đắk Nông
Loạt dự án có tổng vốn đầu tư 290.000 tỷ đồng ở Đắk Nông chờ nhà đầu tư.

Danh mục gồm 17 dự án thu hút đầu tư năm 2024 với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.045 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp: 3 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 190 tỷ đồng; lĩnh vực đô thị, du lịch, thương mại dịch vụ: 10 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.560 tỷ đồng;

Lĩnh vực giáo dục, môi trường: 3 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 245 tỷ đồng; lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: 1 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng.

Ngoài ra,  UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp lý để thu hút, kêu gọi đầu tư khoảng 44 dự án có tiềm năng trong giai đoạn tiếp theo, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 290.279 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp: 19 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 212.265 tỷ đồng; lĩnh vực đô thị, du lịch, thương mại dịch vụ: 19 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 77.444 tỷ đồng;

Lĩnh vực giáo dục, môi trường: 3 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng; lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: 3 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 320 tỷ đồng.

“ Việc ban hành danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh; đồng thời, cũng là cơ hội để tỉnh Đắk Nông thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”, UBND tỉnh Đắk Nông nhận định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *