Dự án cải thiện môi trường nước đang được tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng môi trường và các hạng mục khác bằng nguồn vốn kết dư khoảng 1.400 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện phần vốn kết dư 1.400 tỷ đồng được Cơ quan hợp tác Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam gia hạn đến 30/6/2024.

dự án
Dự án cải thiện môi trường nước đang được tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng môi trường và các hạng mục khác bằng nguồn vốn kết dư khoảng 1.400 tỷ đồng.

Tháng 8/2015, Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Huế được thực hiện với kinh phí là 24,8 tỷ Yên (tương đương khoảng 5.052 tỷ đồng) từ nguồn vay ODA Nhật Bản. Dự án triển khai trên địa bàn 11 phường phía Nam (Thành phố Huế) với 7 gói thầu gồm hệ thống đường ống thoát nước, 7 trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải ở tại đô thị Đông Nam Thủy An (9,5ha).

Phần vốn kết dư của Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Huế còn lại khoảng 1.400 tỷ đồng được đối tác JICA (Nhật Bản) chấp thuận và Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư và giao UBND tỉnh lập phương án đầu tư một số hạng mục công trình nhằm tăng hiệu quả.

Trong đó, phần xây lắp khoảng 1.200 tỷ đồng sẽ đầu tư xây dựng kè sông Như Ý đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương; Dự án thoát nước và vỉa hè đường Phạm Văn Đồng; kè khu C – Khu đô thị An Vân Dương; hệ thống thu nước thải khu đô thị An Vân Dương; xây dựng kè Long Thọ…

Dự án này nhằm mục tiêu xử lý khoảng 70% lượng nước thải sinh hoạt khu vực nội thị phía Nam Thành phố Huế, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải không được kiểm soát, không được xử lý và chống ngập úng cho thành phố…

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *