Gia Lai đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn nhà đầu tư dự án điện mặt trời, điện gió trong quá trình đàm phán giá điện để có thể sớm đưa vào vận hành.

gia lai
Gia Lai là tỉnh có tiềm năng về điện gió và điện mặt trời. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Gia Lai đã có Báo cáo số 156/BC-UBND về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,54% (đứng thứ 35 cả nước, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên), trong đó khu vực nông-lâm-thuỷ sản tăng 4,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,5%; khu vực dịch vụ tăng 5,99%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 4,11%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 488,78 triệu USD, đạt 71,88% kế hoạch, tăng 9,84% cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 31-7 là 3.124,9 tỷ đồng, đạt 57,5% so với dự toán Trung ương giao, đạt 52,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,6% cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao là 4.596,51 tỷ đồng, tính đến ngày 19-7-2023 đã giải ngân 736,17 tỷ đồng, đạt 16,02% kế hoạch.

Về thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, Gia Lai đang gặp khó về thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai; thủ tục đầu tư xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; vốn lập quy hoạch xây dựng; sắp xếp tài sản công. Về các chương trình mục tiêu quốc gia, một số quy định do trung ương ban hành, hướng dẫn chưa phù hợp với thực tế địa phương (không còn quỹ đất để hỗ trợ đất sản xuất; quy định đạt chuẩn tiêu chí thu nhập quá cao; chỉ tiêu nghèo đa chiều cao…). Một số dự án năng lượng tái tạo vẫn chưa được đấu nối, vận hành thương mại. Quá trình triển khai, áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác đầu tư phát triển các dự án đường bộ theo phương thức đối tác công tư (PPP) gặp phải khó khăn trong việc huy động vốn…

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong khi chờ quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì cho phép tỉnh chủ động các vấn đề liên quan đến nguồn vật liệu đất san lấp phục vụ các công trình sử dụng vốn ngân sách.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn xử lý tháo gỡ vướng mắc trường hợp đất thu hồi theo Luật Đất đai năm 2013 cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hay cấp xã quản lý vì thực tế tại các địa phương chưa có Tổ chức phát triển quỹ đất.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ Sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định phương pháp định giá đất đảm bảo khi được ủy quyền, UBND cấp huyện có căn cứ để triển thực hiện.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai đề xuất Chính phủ tiếp tục xem xét ban hành chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất năm 2023 để hỗ trợ cho người nộp thuế vượt qua khó khăn, tái đầu tư.

Đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ nội dung cụ thể có hay không việc lập quy hoạch chi tiết cho các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao…) ở địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện và hướng dẫn các nhà đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp trong quá trình đàm phán giá điện theo khung giá phát điện ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 của Bộ Công thương để có thể sớm đưa vào vận hành, giảm bớt khó khăn cho nhà đầu tư và tăng thu ngân sách địa phương.

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn, ban hành hoặc đề xuất ban hành các quy định cụ thể về bảo vệ an toàn công trình điện gió và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn của cột tháp gió (như: xác định diện tích ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng, tính toán mức bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, chuồng trại, gia súc,…) để làm cơ sở triển khai thực hiện, góp phần sớm ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa phương có dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *