HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, tổng vốn ngân sách địa phương năm 2024 dự kiến 9.200 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 844 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 8.000 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 38 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 318 tỷ đồng.

Tổng vốn ngân sách trung ương năm 2024 dự kiến là 902 tỷ đồng, bao gồm vốn trong nước là 766 tỷ đồng, phân bổ cho 9 dự án. Cụ thể, bố trí đủ 611 tỷ đồng cho 7 dự án chuyển tiếp, 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2024 (1 dự án nhóm A và 6 dự án nhóm B). Số vốn còn lại 155 tỷ đồng phân bổ cho 2 dự án khởi công mới.

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2024 là Dự án xây dựng tuyến đường trục Đông – Tây, tỉnh Hải Dương thuộc dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội (tổng vốn dự kiến phân bổ năm 2024 là 400 tỷ, trong đó có 200 tỷ vốn ngân sách Trung ương); Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh (tổng vốn phân bổ 206,340 tỷ đồng, trong đó có 126,340 vốn Trung ương); Dự án xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, huyện Kim Thành (45,916 tỷ đồng vốn Trung ương); Dự án xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (tổng vốn 94,259 tỷ đồng, trong đó có 44,259 vốn Trung ương); Dự án đường vào Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn (tổng vốn 190,974 tỷ đồng, trong đó có 120,974 vốn ngân sách Trung ương); Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn Cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương (33,34 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương); Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương (40,382 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương).

hải dương
Dự án xây dựng đường trục Đông-Tây là 1 trong 4 dự án được đề nghị bổ sung vốn đầu tư công ngân sách Trung ương

2 dự án khởi công mới đó là Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (173 ha), thực hiện từ năm 2024 – 2025 với nhu cầu và dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 là 35,162 tỷ đồng; Dự án nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt – Phủ, huyện Bình Giang có quy mô tưới 1.929 ha đất canh ác, tiêu 2.134 ha phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và bảo vệ môi trường sinh thái (nạo vét lòng kênh 7,5 km và kè gia cố hai bên bờ kênh…) với nhu cầu và dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 là 120 tỷ đồng.

Vốn nước ngoài là 136 tỷ đồng, phân bổ cho 1 dự án nhóm A chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt (phát triển tổng hợp các đô thị động lực – thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Cũng tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện tăng cường rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trong đó, đối với vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý, tập trung ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án trọng điểm, dự án có sức lan tỏa cao, tạo ra động lực mới, không gian mới phát triển kinh tế – xã hội, nhất là các dự án giao thông quan trọng thúc đẩy liên kết vùng và các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, y tế, giáo dục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2024-2025.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã giải ngân được 1.784 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, đạt 25,3% so với tổng kế hoạch vốn, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 25,8%, vốn ngân sách Trung ương 32,7%, vốn vay nước ngoài (ODA) và vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư chưa giải ngân.

Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm do vướng mắc về quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ dự án; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai dự án chưa kịp thời; năng lực chuyên môn của một số cán bộ làm công tác đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công, nhất là ở cấp huyện, xã còn hạn chế; một số nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu về tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng… Mặt khác, vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương chủ yếu từ nguồn thu sử dụng đất nhưng hiện tại thị trường bất động sản trầm lắng nên cấp huyện, xã không đủ nguồn vốn triển khai dự án theo tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công 5 năm 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khẩn trương hoàn thành trước ngày 15/8. Định kỳ vào các ngày 8, 18 và 28 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư và phấn đấu rút ngắn ít nhất 50% thời gian thẩm định, trình phê duyệt dự án so với quy định.

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã có đề nghị Trung ương điều chỉnh giảm gần 178 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cho 2 dự án do không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2023. Đó là các dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương; Đầu tư, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị y tế tại 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Nguồn vốn trên để bổ sung cho 4 dự án chuyển tiếp thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn ngân sách Trung ương trong dự toán ngân sách năm 2023. Đó là các dự án: xử lý cấp bách các công trình đê điều; xây dựng tuyến đường trục Đông-Tây; xây dựng đường tránh đường 391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố (Tứ Kỳ); xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc (đoạn từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn). Đây là những dự án có nhu cầu bổ sung vốn và giải ngân hết 100% vốn bổ sung trong năm 2023.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *