Giai đoạn 2021-2030, TP.Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng gần 33.500 căn nhà ở xã hội, có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại khu vực đô thị; và công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên vẫn đảm bảo chất lượng….

nha o xa hoi bat dong san
Ảnh minh họa.

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030″, UBND TP. Hải phòng đã có Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này.

Cụ thể, thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng gần 33.500 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030, có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại khu vực đô thị; và công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng các căn nhà ở xã hội vẫn đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, phù hợp quy hoạch.

Để thực hiện, UBND TP đã giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện đề án nhà ở xã hội theo quyết định của Thủ tướng, triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội TP.Hải Phòng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm, hàng năm trên địa bàn.

Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Đồng thời, chủ trì việc hướng dẫn nhà đầu tư khi tham gia thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội về lĩnh vực đầu tư, chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chính sách, báo cáo tiến độ, phối hợp sở ngành liên quan tham mưu UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng cân đối quỹ đất phát triển nhà ở và chuẩn bị quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt.

Về phía UBND các quận, huyện, phải thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển nhà, khi quy hoạch các khu đô thị mới khu công nghiệp mới, phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết phải đảm bảo quỹ đất 20% đầu tư nhà ở xã hội trong tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp thuận tiện có quy mô lớn đầy đủ hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội, đề xuất danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu và đấu giá…

Quan điểm của địa phương là phát triển nhà ở xã hội phải gắn với đô thị và gắn với các khu vực sản xuất, khu vực dịch vụ, tạo ra công ăn, việc làm. Hải Phòng cũng dần hạn chế những dự án nhỏ và chuyển sang mô hình dự án nhà ở xã hội quy mô lớn.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *