Nhiều dự án chưa phù hợp với quy hoạch, hàng loạt dự án vi phạm quy định pháp luật và hàng chục dự án chậm tiến độ đã được Kiểm toán Nhà nước phát hiện thông qua kiểm toán Chuyên đề đánh giá tính hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án đối với Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận giai đoạn 2020-2022…

đầu tư
Ảnh minh họa

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra nhiều đánh giá liên quan đến việc chấp hành pháp luật, chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án tại 04 tỉnh. Đồng thời kiến nghị các địa phương này phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

HÀNG CHỤC DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ NHIỀU NĂM

Cụ thể, tại tỉnh Khánh Hòa, Kiểm toán Nhà nước phát hiện tình trạng cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch ở 02 dự án; 28 dự án đầu tư chậm tiến độ nhiều năm và 03 dự án chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Đáng chú ý, có tới 55 trường hợp vị trí đất trong khu kinh tế giai đoạn 2020-2022 chưa ra thông báo tiền thuê đất, dẫn đến chậm huy động vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, còn có 02 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và 01 trường hợp ưu đãi tiền thuê đất chưa đúng quy định; 05 dự án tại khu kinh tế Vân Phong, khu công nghiệp và 02 dự án tại cụm công nghiệp chậm quyết toán dự án hoàn thành nhiều năm. Có 04 dự án khu tái định cư chưa phát huy hiệu quả theo mục tiêu đầu tư dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước cho biết Lâm Đồng, Phú Yên đã sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại một số khu công nghiệp. Điều này chưa được quy định ở Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

Với Lâm Đồng, Kiểm toán Nhà nước cho biết tỉnh này đã thành lập 02 cụm công nghiệp khi chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là vi phạm quy định trong Nghị định 68/2017/NĐ-CP. Trong khi đó lại có 01 cụm công nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước khi thành lập cũng là vi phạm Nghị định trên; UBND tỉnh đã cho thuê đất khu công nghiệp Lộc Sơn vượt 11,58 ha so với diện tích quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Bên cạnh đó, còn có 23 dự án đầu tư trong khu công nghiệp được chấp thuận vị trí thực hiện dự án và cho thuê lại đất không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt; 12 dự án chưa đưa hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; 01 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp và 01 trường hợp ưu đãi tiền thuê đất chưa đúng quy định; 09 dự án chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt dự án; 03 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành….

Tại tỉnh Phú Yên, Kiểm toán Nhà nước nhận định: UBND tỉnh cũng cho phép Công ty TNHH CCIPY Việt Nam được ổn định mức giá thuê lại đất hàng năm và tiền sử dụng hạ tầng trong suốt thời gian thuê đất, không có trong quy định của pháp luật. Việc Phú Yên sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp Hòa Hiệp, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu cũng chưa được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN CHO THUÊ LẠI ĐẤT KHÔNG ĐÚNG QUY HOẠCH

Tại tỉnh Phú Yên, Kiểm toán Nhà nước phát hiện có 01 dự án đã cho thuê đất khi chưa thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và 01 dự án đã cho thuê đất khi chưa đủ điều kiện để thành lập khu công nghiệp; 01 dự án chưa được cho thuê lại đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng đã triển khai xây dựng và đi vào hoạt động; 29 dự án trong các khu công nghiệp được chấp thuận vị trí thực hiện dự án và cho thuê lại đất không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Tỉnh cũng chưa điều chỉnh giá cho thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi hết thời hạn ổn định 05 năm và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng sau khi hết thời hạn quy định 03 năm; giá cho thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng tính bằng đồng ngoại tệ (USD) là không đúng quy định.

Tỉnh này cũng có 02 dự án chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt dự án, chủ trương đầu tư, 01 dự án chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, 03 công trình, hạng mục công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành quyết toán dự án và 02 dự án còn nợ đọng xây dựng cơ bản; 01 doanh nghiệp kê khai thuế chưa đúng quy định…

Tại tỉnh Ninh Thuận, Kiểm toán Nhà nước nêu rõ: Ban Quản lý các khu công nghiệp chưa trình UBND tỉnh ban hành quy định về mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Thành Hải khi đến thời hạn phải điều chỉnh giá, chưa thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; kiểm tra chưa đầy đủ các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.

Trên địa bàn tỉnh, có 01 khu công nghiệp chưa thực hiện đăng ký giá cho thuê cơ sở hạ tầng theo quy định và 01 khu công nghiệp chưa xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung; 01 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định; 01 dự án giá trị giải ngân công tác phóng mặt bằng vượt giá trị giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư được duyệt làm vượt tổng mức đầu tư dự án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh và còn nợ đọng xây dựng cơ bản…

Ngoài kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập nêu trên, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu UBND của 04 tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật…

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *